Login

Factbook 2019

Factbook 2019: de rol van zuivel binnen een gezond en duurzaam voedingspatroon

 

 

 

Factbook 2019

In dit factbook wordt de rol van zuivel binnen een gezond en duurzaam voedingspatroon geschetst. Feiten en cijfers, gestaafd door interviews met experten binnen dit vakgebied, belichten de uitdagingen voor duurzame voeding en de rol die zuivel hierin kan spelen. Daarnaast tonen de cijfers van de duurzaamheidsmonitor dat de zuivelsector zijn verantwoordelijkheid opneemt. Zo kunnen blijvend grasland, dat koolstof opslaat, en koeien die gras omzetten tot nutritioneel hoogwaardige voedingsstoffen, een deel van de klimaatsoplossing zijn. De zuivelsector heeft dan ook de ambitie om een wezenlijke bijdrage te leveren aan de doelstellingen van het Klimaatplan en de Sustainable Development Goals (SDGs).

Dit factbook is onderdeel van een EU-gefinancierd programma die de inspanningen van de zuivelsector op vlak van duurzaamheid onder de aandacht wil brengen.
Een onmisbare stand van zaken dus voor iedereen met interesse in melk, zuivel en hoe die kunnen bijdragen aan een duurzame toekomst.

 

Download hier het factboek 2019