Inloggen

Behoud van biodiversiteit

Het bewaken van de biodiversiteit maakt deel uit van de duurzaamheidsinspanningen van de zuivelsector.

Behoud van biodiversiteit

Biodiversiteit is een prioriteit

Het behoud van de biodiversiteit staat zowel op internationaal, op Europees als op regionaal niveau bovenaan de agenda. Het streefdoel is het wereldwijde verlies aan biodiversiteit een halt toe te roepen door ecosystemen en habitats te herstellen en in stand te houden.

De internationale zuivelgemeenschap doet mee

Vanuit zijn streven naar duurzaamheid is de zuivelsector eveneens zeer begaan met de impact van melkveebedrijven op de biodiversiteit.  De International Dairy Federation (IDF) ontwikkelt daarom een biodiversity guidance document. Met dit document zal de huidige lokale biodiversiteit in kaart gebracht worden (de nulmeting) en de (positieve of negatieve) impact hierop door de melkveebedrijven gemeten worden. Het document zal eveneens een methodologie aanreiken om individuele verbetertrajecten voor melkveehouderijen uit te werken, rekening houdend met de lokale fauna & flora, weersomstandigheden en landschapskenmerken. 

 

De publicatie is voorzien in de loop van 2017.