Inloggen

Duurzaamheidsevent BCZ & Agrofront 17-10-2017

  

     

 

17 oktober 2017 - Hoeve ’t Alkeveld - Zottegem

Duurzaamheidsevent BCZ & Agrofront 17-10-2017

Om verder te werken aan de verduurzaming van de sector, ontwikkelde de Belgische zuivelindustrie, in samenwerking met de landbouwpartners van Agrofront, een uitgebreid duurzaamheidsprogramma dat zich richt op de ganse zuivelketen, van de melkproductie naar melkophaling (transport) tot zuivelverwerking.

 

Lees meer over het sectoraal duurzaamheidsprogramma voor zuivel.

 

Eind 2016 werd de eerste inventarisatiecyclus van drie jaar van de duurzaamheidsmonitoring op niveau van de melkveebedrijven (melkproductie) afgerond. De sector evalueerde de resultaten van deze periode.

 

Tijdens een gezamenlijke persconferentie voor de Vlaamse pers en media stelden BCZ & Agrofront de voornaamste duurzaamheidsrealisaties voor samen met het engagement dat de sector in de toekomst wil aangaan. Aansluitend gaf Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, haar visie bij de rol die de zuivelsector kan en wil spelen in de realisatie van het Vlaams klimaat- en energiepact. Peter Wollaert, Managing Director CIFAL Flanders & Fellow UNITAR, legde de link naar de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.

 

Lees meer over de zuivelsector en de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen.

 

Tijdens het persevent ondertekende het Belgisch Comité van IDF de dairy declaration van Rotterdam.

 

Lees meer over de Dairy Declaration of Rotterdam.

 

 

Presentaties

Presentatie R. Debergh, Afgevaardigd bestuurder BCZ

Presentatie P. Wollaert, Managing Director CIFAL Flanders & Fellow UNITAR

Presentatie L. Rycken, Technical Manager Nutrition IDF

 

 

Persbericht

Eerste ronde duurzaamheidsmonitoring zuivelsector afgerond: Belgische melk en zuivelproducten steeds duurzamer

 

 

Duurzaamheidsrapport

Duurzaamheidsrapport zuivel editie 2017