Inloggen

Duurzaamheidsrapport MilkBE 2021

Duurzaamheid is niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. Niet alleen is er het Klimaatakkoord van Parijs om onder de 2°C opwarming te blijven, maar heeft Europa ook een nieuwe groeistrategie, de EU Green Deal, voorgesteld met als doelstellingen om tegen 2050 het eerste klimaatneutrale continent ter wereld te worden. Veel werk aan de winkel dus voor alle sectoren.

Duurzaamheidsrapport MilkBE 2021

In het streven naar een duurzame toekomst heeft de voedingssector een bijzondere uitdagende taak om de steeds groter wordende wereldbevolking te voeden en tegelijk de impact op milieu en klimaat te verkleinen. Voor de zuivelsector staat verduurzaming al veel langer op de agenda en is er al een ganse weg afgelegd. Maar de zuivelsector kan naast het reduceren van zijn impact ook een deel van de oplossing zijn. Zo kan blijvend grasland evenveel koolstof opslaan in de bodem als bos. En melkkoeien zetten dit gras, dat onverteerbaar is voor de mens, om in nutriëntrijke producten, gezond en belangrijk voor alle leeftijden. Ook voor de branche-organisatie van de zuivelsector, MilkBE, is de verduurzaming van de sector een van de topprioriteiten en met zijn sectorbreed duurzaamheidsprogramma kan MilkBE ook aantonen dat er doorheen de ganse keten reeds vele inspanningen gebeurd zijn, van zowel melkveehouder als zuivelverwerkers.

In dit rapport wordt het sectorbreed duurzaamheidsprogramma van de zuivelsector, de Duurzaamheidsmonitor, toegelicht. Zo worden de inspanningen en verwezenlijkingen van melkveehouder en zuivelsector in kaart gebracht doorheen de jaren en geven we u een laatste stand van zaken in ons verduurzamingsproces. Want het is essentieel om het duurzaamheidsdebat te stoelen op feiten en cijfers. En dat doet de zuivelsector samen, van gras tot glas!

Download hier het Duurzaamheidsrapport MilkBE 2021