Inloggen

Minder broeikasgassen met aangepast veevoeder

Recent onderzoek wijst uit dat optimalisatie van de samenstelling van het veevoeder de impact van de melkveestapel op het klimaat kan verminderen.

Minder broeikasgassen met aangepast veevoeder

Minder uitstoot van methaan en stikstof

Onderzoek in het kader van het "smart milking" project van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) geeft aan dat je met een aangepaste samenstelling van het melkveevoeder reducties van de methaanuitstoot kan realiseren. Het gras jonger maaien kan ook voor minder uitstoot zorgen.

Gelijkaardig onderzoek door onderzoekers van de UCL en de CRA-W geeft vergelijkbare resultaten. Hier werden belangrijke reducties in de uitstoot van methaan en de uitscheiding van stikstof bereikt.

Uitbreiding van beide onderzoeken naar grotere populaties en 'real-life' boerderijen bevestigt de veelbelovende resultaten van beide onderzoeken.

 

Melk met een nog betere nutritionele kwaliteit

In beide onderzoeken zorgt het optimaliseren van het veevoeder met behulp van voederadditieven en –componenten niet alleen voor minder uitstoot, verschillende additieven (waaronder lijnzaad) zorgen er bovendien voor dat melk met nog betere nutritionele kwaliteiten geproduceerd werd.

 

Zonder meerkost voor de melkveehouder

En dit alles zonder meerkost voor de melkveehouder, in tegendeel! De gebruikte voederadditieven en –componenten zijn immers verkrijgbaar voor een gelijkaardige prijs of zijn zelfs goedkoper dan het gangbaar veevoeder.