Inloggen

Permanent gra(a)sland is belangrijk

Permanent grasland heeft bijzondere kwaliteiten voor de opslag van CO2.

 

Bovendien is het vaak niet geschikt voor andere agrarische activiteiten en de mens kan gras niet verteren.

Permanent gra(a)sland is belangrijk

Opslag van koolstof

Het bijzondere aan landbouw- en veeteelt is dat er naast de uitstoot van broeikasgassen ook CO2 kan opgeslagen worden in de bodem (carbon sequestration). Dit geldt specifiek voor de melkveehouderij. De mogelijkheden tot opslag liggen immers veel hoger voor permanent graasland dan voor periodiek omgeploegd akkerland.

 

Optimaal gebruik van de bodem

Op 26 % van onze Belgische landbouwgronden kan enkel gras geteeld worden. Bij gebruik hiervan als graasland zetten koeien het gras om in hoogwaardige melk die van nature rijk is aan essentiële voedingsstoffen. Zo wordt voor de mens onverteerbaar gras uiteindelijk gevaloriseerd als hoogwaardig voedingsmiddel.