Inloggen

Factbook 2018

Naar een duurzame zuivelsector in Europa: Ambities, projecten & resultaten in België

 

 

Factbook 2018

In dit factbook worden feiten en cijfers weergegeven omtrent de zuivelsector en duurzaamheid in België. Nuchtere cijfers geven weer dat de zuivelsector zich niet wil verstoppen, maar zijn verantwoordelijkheid opneemt. Het duurzaamheidsprogramma, de projecten en inspanningen van de actoren in de zuivelsector weerspiegelen de ambitie om een wezenlijke bijdrage te leveren aan de doelstellingen van het Klimaatplan. Zo kunnen huidige debatten gestoeld worden op objectieve elementen.
Dit factbook is onderdeel van een EU-gefinancierd programma die de inspanningen van de zuivelsector op vlak van duurzaamheid onder de aandacht wil brengen.
Een onmisbare stand van zaken dus voor iedereen met interesse in melk, zuivel en hoe die kunnen bijdragen aan een duurzame toekomst. Want melkkoeien die permanent grasland valoriseren zijn niet langer de klimaatboeman, maar een effectief element in het streven naar een duurzame toekomst.

 

Download hier het factboek 2018