Inloggen

BCZ verheugd over Chinese erkenning van export Belgische zuivelproducten

Leuven - vrijdag 02/05/2014

De Belgische Confederatie van de Zuivelindustrie (BCZ) is verheugd over de officiële erkenning door de Chinese autoriteiten van 20 Belgische zuivelbedrijven voor de uitvoer van zuivelproducten naar China.

 Vanaf 1 mei 2014 voert China een systeem in van verplichte voorafgaande erkenning om zuivelproducten te kunnen invoeren. Chinese inspecteurs kwamen half april 2 Belgische zuivelbedrijven inspecteren. Daarnaast gingen zij na hoe het Belgische Voedselagentschap de voedselveiligheid van zuivelproducten controleert en verzekert. De strenge inspecties hebben een gunstig resultaat opgeleverd en de Belgische zuivelbedrijven mogen ook in de toekomst doorgaan met de uitvoer van zuivelproducten naar China. Dit is belangrijk want China is een groeimarkt met heel wat mogelijkheden. BCZ dankt het Voedselagentschap voor haar inspanningen om de uitvoermogelijkheden naar China open te houden.

 

Strenge inspecties
Vanaf 1 mei 2014 voert China een systeem in van voorafgaandelijke erkenningen om te kunnen uitvoeren naar dat land. De erkende bedrijven komen op een gesloten lijst. Wie op deze lijst wil terechtkomen moet een ganse procedure doorlopen. De afgelopen maanden bezochten Chinese inspecteurs verschillende zuivelbedrijven uit diverse landen van Europa. Ook ons land onderging een inspectiebezoek. De Chinese inspecteurs waren zeer bekwaam en inspecteerden streng. Dank zij het hoge niveau inzake borging van voedselveiligheid en dankzij een goede voorbereiding vanwege het Voedselagentschap heeft de inspectie een gunstig resultaat opgeleverd voor de zuivelindustrie in ons land. De zuivelbedrijven die reeds uitvoerden kunnen hun uitvoer nu verderzetten en een aantal bedrijven die voor het eerst naar China willen uitvoeren kunnen nu ook aan de slag.

BCZ is het Voedselagentschap erkentelijk voor de inspanningen die geleverd werden om dit erkenningsdossier met succes af te ronden.

 

China : een interessante groeimarkt
De uitvoer van zuivelproducten vanuit België naar China is de laatste jaren sterk toegenomen. In 2013 steeg de uitvoer in waarde met 37% naar 41 miljoen euro. Vooral melkpoeder en boter worden uitgevoerd, maar recent is daar ook consumptiemelk bij gekomen. Dit product kende in 2013 een vertienvoudiging van de uitvoer in waarde op één jaar tijd. De perspectieven op de Chinese markt zijn gunstig. Er is een vrij welvarende middenklasse die steeds groter wordt en die graag meer melk en zuivelproducten wil consumeren. Naast de smaak van de zuivelproducten spelen de gezondheidsvoordelen een positieve rol.