Inloggen

BCZ waarschuwt voor superheffing

Boete dreigt weer voor het eerst in 9 jaar

- dinsdag 07/01/2014

Als de melkveehouders zoveel extra melk blijven leveren, dan zal er in 2014 opnieuw een superheffingsboete moeten betaald worden, waarschuwt BCZ, de Belgische Confederatie van de Zuivelindustrie.

De melkleveringen stegen de laatste maanden met meer dan 8%. Dat is zeer uitzonderlijk. De goede melkprijs en de lagere kosten verklaren de forse toename van de melkproductie. De markt kan de extra melk trouwens goed gebruiken. Het bestaan van de Europese productiebeperking onder de vorm van quota kan betreurd worden maar is tot april 2015 een harde realiteit. "Als iedereen een inspanning levert is er nog een kleine kans om de superheffing te vermijden, maar dan moet er snel en massaal gereageerd worden", waarschuwt Renaat Debergh, afgevaardigd bestuurder van BCZ. BCZ raadt haar leden aan om bij zware quotumoverschrijders de superheffing in te houden als maatregel van risicobeheer.

 

Forse stijging van de melkleveringen

De melkleveringen zijn sedert september 2013 met meer dan 8 % gestegen tegenover dezelfde periode van het voorgaande jaar. Houden we rekening met de daling in 2012 met 3 % in het najaar dan is er nog een netto-toename van 5 %. De goede melkprijs en de verlaging van de kosten in de melkveehouderij verklaren de toename van de melkaanvoer.

Sedert eind 2012 is de zuivelmarkt uitermate gunstig en de vooruitzichten voor de komende maanden blijven goed. De vraag naar melk en zuivelproducten neemt toe en dit op structurele wijze. De wereld, vooral landen buiten Europa, vraagt om meer melk. De Europese melkquota zijn een stoorzender voor melkleveraars in een beperkt aantal Europese lidstaten, waar de melkproductie toeneemt. Het gaat dan om o.a. Nederland, België, Denemarken , Ierland en Duitsland. De melkquota worden weliswaar afgeschaft maar dat gaat pas in op 1 april 2015. De melkquota verhinderen dat de melkveehouders volop genieten van de goede zuivelmarkt.

 

BCZ raadt haar leden aan om zich in te dekken voor risico’s

"Als iedere overschrijder een inspanning levert dan is er nog een kleine kans om de superheffing te vermijden, maar dan moet er snel en massaal gereageerd worden" waarschuwt Renaat Debergh, afgevaardigd bestuurder van BCZ. BCZ raadt haar leden aan om bij zware quotumoverschrijders de superheffing in te houden als maatregel van risicobeheer. De EU heeft de verantwoordelijkheid voor het innen van de superheffing op de zuivelindustrie afgewenteld. Wanneer een melkleveraar zijn boete niet kan betalen, draait de zuivelindustrie daar voor op. Zware overschrijders zijn melkleveraars die hun quotum met 20 % of meer overschrijden.

 

Voor het eerst in 9 jaar superheffing ?

Het is al heel lang geleden dat de melkveehouders ons nationaal quotum hebben overschreden. Dit dateert van 2005. Sedertdien zijn er 8 quotacampagnes geweest waarin geen superheffing verschuldigd was. In 2014 dreigt voor het eerst in 9 jaar opnieuw een boete. Ook voor 2014/2015, het allerlaatste jaar waarin quota gelden, is een superheffing niet uit te sluiten. Als aanloop naar de afschaffing van de quota werden de toegelaten hoeveelheden de laatste jaren stelselmatig verhoogd. Voor de laatste quotacampagne is er geen verhoging van de quota voorzien. Een vraag van een aantal lidstaten om voor het laatste jaar een versoepeling aan te brengen is verworpen door Landbouwcommissaris Ciolos. Het wordt nog spannend.

Melk wordt nog duurzamer

De landbouworganisaties en de zuivelindustrie hebben vandaag samen een duurzaamheidsprogramma in de zuivelsector gelanceerd, in aanwezigheid van minister-president Kris Peeters.

Lees meer

Lees meer

Belgische zuivelbedrijven engageren zich om zuivelketen verder te verduurzamen

Belgische zuivelbedrijven engageren zich om zuivelketen verder te verduurzamen

De Belgische zuivelverwerkende bedrijven nemen sectorale engagementen in kader van het nieuwe Duurzaamheidscharter van MilkBE. Naast de verduurzaming in hun eigen vestigingen, willen de zuivelverwerkers ook de melkveehouders verder ondersteunen in hun duurzaamheidsverhaal. Dit kan op verschillende manieren, gaande van de uitbetaling van duurzaamheidspremies, of introductie van duurzaamheidsprogramma’s tot de ondersteuning van specifieke maatregelen. Daarnaast zullen BCZ en haar leden ook actief aan de slag gaan met individuele klimaatscans.In de recente boerenprotesten weerklinkt heel duidelijk de vraag naar  toekomstperspectief: melkveehouders  willen verder verduurzamen, maar de uitdagingen dienen op een effectieve en haalbare manier aangepakt te worden. Dit is exact waar we met dit Charter op inzetten, op maat van elke zuivelonderneming en elke melkveehouder”, aldus Lien Callewaert, directeur van BCZ.