Inloggen

BCZ werkt mee aan akkoord ketenoverleg

Zuivelbedrijven zullen aanvullende prijstoeslag aan melkleveraars uitbetalen

Leuven - maandag 31/08/2015

De zuivelindustrie heeft de voorbije weken constructief meegewerkt aan de tot standkoming van afspraken in het Ketenoverleg Agrovoeding om de actuele crisis in de melkveehouderij te milderen.

De zuivelbedrijven hebben zich geëngageerd om de bedragen die via de retail ter beschikking worden gesteld integraal uit te betalen aan de melkleveraars. Dit zal, net zoals in 2009, gebeuren via een bijkomende maandelijkse afrekening zodat er een maximale transparantie verzekerd wordt. Zo zal gedurende 6 maanden een toeslag bovenop de melkprijs betaald worden van ongeveer 2,7 eurocent per liter. Het totale bedrag dat op die manier wordt uitbetaald wordt geraamd op 46 mio euro.

BCZ is blij om te kunnen meewerken aan een tijdelijke verlichting van de liquiditeitsproblemen in de melkveehouderij. Wij beseffen dat dit geen oplossing ten gronde is en dat andere maatregelen op Europees vlak nodig zijn om de extreme prijsvolatiliteit in de zuivelsector te milderen”, beklemtoont Renaat Debergh, afgevaardigd bestuurder van de Belgische Confederatie van de Zuivelindustrie (BCZ). “BCZ gaat nu samen met de zuivelbedrijven zo snel mogelijk aan de slag om tot een vlotte uitbetaling van de toeslag te komen”.