Inloggen

De Belgische zuivelindustrie engageert zich verder voor een gezond voedingspatroon

8 % minder toegevoegde suikers in zuivelproducten tegen 2020

Leuven - maandag 13/06/2016

De Belgische zuivelindustrie zal het gehalte aan toegevoegde suikers in haar producten met 8 % verlagen tegen 2020.

 

Zo werkt de zuivelindustrie mee aan het Convenant Evenwichtige Voeding, dat Minister van Volksgezondheid Maggie De Block, FEVIA (Federatie Voedingsindustrie) en COMEOS (vertegenwoordiging Belgische handel en diensten) vandaag bekrachtigden.

 

Met dit convenant zetten de overheid en de voedingssector een nieuwe stap naar een gezonder voedingspatroon voor de Belgische consument. Het actieplan bevat concrete doelstellingen en initiatieven om deze te realiseren. De Belgische Confederatie van de Zuivelindustrie (BCZ) verheugt zich dat de ganse voedingsketen zich engageert.

 

“Zuivelproducten bevatten van nature veel verschillende voedzame nutriënten en maken deel uit van de aanbevelingen voor een gezond voedingspatroon”, beklemtoont Renaat Debergh, Afgevaardigd Bestuurder BCZ. “De Belgische zuivelindustrie deed bovendien reeds grote inspanningen op vlak van productsamenstelling. Met ons engagement in dit convenant gaan we resoluut verder op deze weg.”

 

Zuivel maakt deel uit van de aanbevelingen voor een gezond voedingspatroon
Zuivelproducten brengen van nature veel voedzame nutriënten aan voor relatief weinig calorieën. Ze bevatten vitaminen, hoogwaardige eiwitten en mineralen, in het bijzonder calcium. Ze maken dan ook deel uit van de aanbevelingen voor een gezond voedingspatroon. Het is aanbevolen dagelijks 3 zuivelproducten te consumeren.

 

De zuivelindustrie zet volop in op vermindering van toegevoegde suikers
De zuivelindustrie biedt een brede waaier aan melk en zuivelproducten aan, waaronder steeds meer varianten met een verlaagd vet- en suikergehalte. De consument kan zo bewust kiezen uit verschillende alternatieven: voor elk wat wils.

Regelmatig is er verwarring tussen de totale suikers en de toegevoegde suikers. Het is inderdaad belangrijk een onderscheid te maken tussen suikers die van nature aanwezig zijn in levensmiddelen en toegevoegde suikers. Net zoals fruit en groenten bevatten zuivelproducten immers van nature een zekere hoeveelheid suiker (lactose). Zo bevat bv witte consumptiemelk of natuur yoghurt van nature 4 tot 5 % lactose. Deze producten bevatten daarentegen geen toegevoegde suikers.

De WHO (World Health Organization) wil met haar richtlijn “Suikerinname voor volwassenen en kinderen” van 2015 de consumptie van toegevoegde suikers in voedingsproducten verminderen om het risico van niet-overdraagbare ziekten te beperken [1]. De WHO stelt inderdaad dat de beperking van suikers uitsluitend op de toegevoegde suikers (of ‘vrije suikers’) betrekking heeft. In lijn met deze richtlijn richt de zuivelindustrie zich eveneens op de toegevoegde suikers.

In het kader van het convenant stelt de zuivelindustrie een belangrijke vermindering voorop van het gehalte aan toegevoegde suikers in haar producten. BCZ en haar leden voorzien een daling met 3 % in gehalte aan toegevoegde suikers in de periode 2012-2016. Bovendien hebben zij zich reeds geëngageerd om in de periode 2017-2020 nog 5% extra vermindering te realiseren, wat neerkomt op een totale daling van 8 % tegen december 2020. Het verlagen van de gehaltes aan toegevoegde suikers dient geleidelijk te verlopen aangezien het smaakpatroon voldoende tijd nodig heeft om zich aan te passen. 

 

[1] WHO richtlijn “Sugars intake for adults and children” van 2015

 

Lees hier het gezamenlijk persbericht over het Convenant Evenwichtige Voeding.