Inloggen

De benaming yoghurt mag alleen voor zuivelproducten

Alpro overtreedt Belgische en Europese wetgeving

Leuven - maandag 23/03/2015

De zuivelindustrie verwelkomt het arrest van het Hof van Beroep van Brussel.

De rechters oordelen dat het gebruik van de naam “yoghurt” ter aanduiding van producten op basis van soja in strijd is met de wetgeving.

Verder stellen zij vast dat Alpro een aantal inbreuken gepleegd heeft op zowel de Belgische als de Europese wetgeving. Meer concreet moet Alpro stoppen met het gebruik van de benaming “yoghurt” om haar sojaproducten voor te stellen. De wetgeving moet correct toegepast worden en de consument mag niet misleid worden. Enkel authentieke yoghurt, op basis van melk, mag deze benaming gebruiken.

 

De consument heeft recht op correcte, niet misleidende informatie” beklemtoont Renaat Debergh, afgevaardigd bestuurder van de Belgische Confederatie van de Zuivelindustrie (BCZ). “Wij hebben niets tegen producten op basis van soja, wij vragen alleen om correct te communiceren over de aard van de producten en om de consument niet te misleiden.

 

Geen “yoghurt” als benaming van producten op basis van soja
De Belgische Confederatie van de Zuivelindustrie (BCZ) trok samen met een aantal van haar leden naar het Hof van Beroep omdat Alpro gebruik maakt van de term “yoghurt” om haar plantaardige producten voor te stellen. Dit is in strijd met de Belgische en Europese wetgeving, die de consument beschermt en die de regels omtrent het gebruik van zuivelbenamingen vastlegt. Dat heeft het Hof van beroep van Brussel eind vorige week bevestigd. De rechter heeft beslist dat Alpro haar website en haar verpakkingen op korte termijn moet aanpassen.

 

De consument heeft recht op correcte, niet misleidende informatie
Er moet, volgens de zuivelindustrie een duidelijk onderscheid zijn voor de consument tussen zuivelproducten enerzijds en plantaardige producten anderzijds. De consument moet met kennis van zaken kunnen kiezen tussen deze twee verschillende producten.

Het Brusselse Hof van Beroep heeft geoordeeld dat Alpro de consument misleidt wanneer het zijn producten op basis van soja als “een variatie op yoghurt” voorstelt.