Inloggen

De Hoge Gezondheidsraad bevestigt de plaats van melk en zuivelproducten in een gezonde voeding

Leuven - donderdag 12/11/2015

De zuivelindustrie verwelkomt het advies van de Hoge Gezondheidsraad waarin bevestigd wordt dat melk en melkproducten bijdragen tot een gezonde en evenwichtige voeding en dat ze het risico op borstkanker niet verhogen.

Melkproducten : een belangrijke pijler van een gezonde voeding
Melk en melkproducten zijn prominent aanwezig in de internationale en nationale voedingsaanbevelingen voor een gezonde en evenwichtige voeding omdat ze van nature rijk zijn aan essentiële voedingsstoffen. Ze brengen vitaminen, eiwitten en mineralen, in het bijzonder calcium, aan voor relatief weinig calorieën. De Hoge Gezondheidsraad onderstreept dat melk en zuivelproducten kunnen bijdragen tot de ondersteuning en de bevordering van de gezondheid. Het mooie aan melkproducten is dat zij een ideale combinatie zijn van gezond, voedzaam en lekker en dit bovendien aan een toegankelijke prijs.

 

Melk en melkproducten verhogen het risico op borstkanker niet
De aanleiding voor het advies van de Hoge Gezondheidsraad is dat melk en melkproducten weleens in diskrediet gebracht worden in de media. De Hoge Gezondheidsraad merkt op dat een “discours” in verband met voeding a priori niet automatisch geïnspireerd is door een grondige studie van de beschikbare wetenschappelijke evidentie. De Hoge Gezondheidsraad stelt dat er op wetenschappelijke grond, geen reden is om te besluiten dat melk en melkproducten het risico op borstkanker zou verhogen.

 

Belgen consumeren onvoldoende zuivel
De Hoge Gezondheidsraad concludeert in zijn advies dat de inname door de Belgische bevolking van melk-en zuivelproducten en calciumrijke voedingsmiddelen lager is dan wat wordt aanbevolen door de modellen voor een gezonde voeding. Hierdoor is de calciuminname in België ver beneden de aanbevelingen: 68% van de vrouwen en 32% van de mannen krijgt te weinig calcium binnen (Belgische Voedselconsumptiepeiling 2004). Melk en melkproducten zijn in ons Westers voedingspatroon de belangrijkste bron (bijna 70%) van calcium in onze voeding.

 

Duurzaamheid
BCZ onderschrijft de stelling dat een verdere verduurzaming van onze voedingsmiddelen wenselijk is. Evenwel is BCZ van oordeel dat zuivelproducten perfect in dit duurzaamheidsstreven passen aangezien ze veel hoogwaardige nutriënten aanbrengen in verhouding tot hun ecologische voetafdruk. In Vlaanderen en Wallonië zijn respectievelijk 25% en 40% van de landbouwgrond ingenomen door permanente graslanden. Om ecologische redenen mogen deze graslanden geen andere bestemming krijgen. Melkkoeien zetten het voor de mens onverteerbare gras om in waardevolle melk, de bron van talrijke zuivelproducten. De carbon footprint van een liter melk daalde in de periode 2000 tot 2010 met 20%. De sector heeft daarenboven een duurzaamheidsprogramma in werking waardoor verdere verbetering gerealiseerd wordt.