Inloggen

Evolutie Melkprijs sinds 2009

- woensdag 11/09/2019

Zuivelindustrie vermindert waterverbruik met 30% op 10 jaar tijd

Persbericht

Embargo vrijdag 7 juni 2019  -  13u00 (na jaarvergadering)

 

Grimbergen, 7 juni 2019 – De Belgische zuivelindustrie heeft de voorbije 10 jaar een vermindering van het waterverbruik per liter verwerkte melk gerealiseerd van 30%. De uitstoot van CO2 kon zelfs met 37% gereduceerd worden. Deze resultaten zijn afkomstig uit de duurzaamheidsmonitoring die de sector jaarlijks uitvoert en tonen aan dat een duurzame ontwikkeling centraal staat voor de zuivelverwerkers. Vooral wat het waterverbruik betreft is er nog potentieel om belangrijke vooruitgang te boeken.

 

Duurzame ontwikkeling houdt ook in dat ondernemingen en sectoren kunnen groeien. In 2018 heeft de zuivelindustrie haar duurzame groei verdergezet. De melkverwerking nam toe met 4% . Hiermee realiseerde de zuivelindustrie een omzet van 5,3 miljard euro. De tewerkstelling nam voor het derde opeenvolgende jaar toe met 2%. De handelsbalans voor zuivel verbeterde aanzienlijk.

Lees meer