Inloggen

Herstel zuivelmarkt leidt tot aanzienlijke stijging van de melkprijs aan de melkveehouders

Informatie aan de pers

Leuven - maandag 23/01/2017

De zuivelmarkt herstelde fors in het laatste kwartaal van 2016. De sterke toename van de prijs voor boter , kaas en volle melkpoeder op de internationale markten heeft zich vertaald in een aanzienlijke toename van de melkprijs, die de zuivelindustrie aan de melkveehouders kon uitbetalen.

 

Inmiddels zijn de zuivelprijzen, met uitzondering van magere melkpoeder , gestabiliseerd op een hoog niveau. Het herstel van de zuivelmarkt is te wijten aan een daling van de melkproductie , zowel buiten als binnen Europa. Tevens is de vraag naar zuivel wat toegenomen , onder meer als gevolg van gestegen aardolieprijzen en van een toename van de invoer in Azië.

 

Daling van de melkproductie in de wereld en in de EU
Als gevolg van de lage prijzen daalde de melkproductie in een aantal zuivellanden in de wereld , zoals Nieuw-Zeeland, Australië , Argentinië , Brazilië , …. . Daarnaast is ook de melkproductie in de EU afgenomen. De daling van het melkaanbod is gedeeltelijk aan het vrijwillig reductieprogramma in de EU toe te schrijven. Samen met een lichte opleving van de vraag naar zuivelproducten , o.m. in Azië , heeft dit geleid tot een herstel van de zuivelmarkt. Vooral de zuivelproducten zoals boter , kaas en volle melkpoeder zijn sterk in prijs gestegen. Momenteel stabiliseren deze prijzen op een hoog niveau. Aangezien er nog een grote voorraad is aan magere melkpoeder is de prijs hiervoor minder gestegen.

 

Belgische melkprijs fors gestegen
De gemiddelde melkprijs in ons land , uitbetaald aan de melkveehouders , is gestegen van 23 cent per liter in juli 2016 naar 36 cent per liter in december 2016. Dit is een toename van meer dan 50%. Hierbij dient opgemerkt dat het prijsniveau in juli 2016 tot op een zeer laag dieptepunt gedaald was. Over het ganse jaar 2016 is de prijs tegenover 2015 gedaald met 5%. Voor 2017 wordt een toename van de melkprijs verwacht.

Als gevolg van de sterke invloed van de wereldmarkt schommelen de prijzen zeer sterk. Een structurele beperking van de productie in de EU is geen oplossing voor de sterke prijsvolatiliteit. Ook in de periode met productiebeperkingen of quota (2007-2015 ) schommelen de prijzen zeer sterk.

Hieronder vindt u een grafiek met de evolutie van de uitbetaalde melkprijs in ons land.