Inloggen

Marc Van Ranst & Piet Vanthemsche onderstrepen belang voedingsindustrie tijdens bezoek zuivelbedrijf Olympia

De voedingssector moet blijven produceren en is van vitaal belang tijdens deze crisis!

Olympia - Herne - vrijdag 20/03/2020

 

Vandaag bezochten viroloog Marc Van Ranst en Piet Vanthemsche, voorzitter van het economisch crisisteam, het zuivelbedrijf Olympia. Met hun bezoek wilden ze het belang van voedingssector onderstrepen en  steunden ze alle werknemers van Olympia en bij uitbreiding iedereen uit de agrovoedingsketen in hun belangrijke taak om de voedselvoorziening te verzekeren.

Marc Van Ranst & Piet Vanthemsche onderstrepen belang voedingsindustrie tijdens bezoek zuivelbedrijf Olympia

De hele agrovoedingsketen en dus ook de zuivelsector worden gezien als een sector van vitaal belang. Om de levensnoodzakelijke voedselbevoorrading te verzekeren, blijven de medewerkers van alle schakels in de voedingsketen doorwerken. "Onze bedrijven moeten blijven produceren" was de boodschap.

 

Om dit te onderstrepen en hen een hart onder de riem te steken, bezochten viroloog Marc Van Ranst en Piet Vanthemsche, voorzitter van de "Economic risk management group" het familiale zuivelbedrijf Olympia te Herne.  "In deze gezondheidscrisis moet onze maatschappij blijven doordraaien en dan vragen wij uitzonderlijke inspanningen van uitzonderlijke mensen", aldus Van Ranst over de medewerkers uit de voedingsindustrie. Piet Vanthemsche voegde nog toe dat de voedingssector vitaal is voor ons dagelijks leven en afhankelijk is van de economische keten die erachter zit. De Belgische zuivelbedrijven nemen wel hun voorzorgen om de social distancing te handhaven en de veiligheid voor alle medewerkers te garanderen.

 

Tot slot: bedankt aan alle medewerkers van de zuivelbedrijven en distributiecentra, de melkophalers en melkveehouders om de voedselproductie en bevoorrading te blijven garanderen. Jullie zijn onze helden, dankjewel! #foodheroes

 

 

Hoge Gezondheidsraad bevestigt plaats van melk en zuivelproducten in duurzaam voedingspatroon

Leuven , 1 oktober 2019 – Op basis van de nieuwste inzichten inzake gezonde voeding en duurzaamheid beveelt de Hoge Gezondheidsraad een verhoging van het verbruik van melk en zuivelproducten aan. Dat blijkt uit het jongste advies van de Raad waarbij niet langer de afzonderlijke nutriënten, maar wel de effecten van voedingsmiddelen centraal staan. “Met de nieuwe aanbevelingen behouden zuivelproducten hun belangrijke plaats binnen een duurzaam voedingspatroon. Melk en zuivelproducten staan expliciet vermeld in de lijst van te verkiezen voedingsmiddelen. Het rapport geeft aan dat de gemiddelde Belg om voeding gerelateerde gezondheidsproblemen te vermijden, zijn verbruik van zuivel beter verhoogt” aldus Renaat Debergh van de Federatie van de Zuivelverwerkers BCZ.

 

 

Lees meer