Inloggen

Melkquotum is overschreden

Alleen forse afremming kan superheffing nog voorkomen

Leuven - woensdag 05/02/2014

Het niveau van de melkleveringen is in januari 2014 nauwelijks gedaald : van een plus 8,6 % in december 2013 naar een plus 8,3% in januari 2014. Voor het eerst in de campagne 2013/14 wordt het quotum overschreden.

 

Dat blijkt uit een speciale enquête die de Belgische Confederatie van de Zuivelindustrie (BCZ ) organiseerde onder haar leden. BCZ zorgt er hiermee voor dat melkveehouders 3 weken sneller beschikken over informatie over de melkleveringen in verhouding tot het quotum. BCZ is van plan om elke 2 weken over de situatie te rapporteren en wil zo haar steentje bijdragen om superheffing te voorkomen. “Melkleveraars moeten nu wel fors afremmen , willen ze superheffing voorkomen “, aldus Renaat Debergh, afgevaardigd bestuurder van BCZ. Om superheffing te vermijden mag er in februari en maart slechts 4,5 % meer melk geleverd worden dan vorig jaar. De plus tegenover vorig jaar moet dus met bijna de helft naar omlaag.

 

Melkleveringen amper gedaald
De melkleveringen in januari 2014 zijn nauwelijks gedaald. Van een afremming van de melkproductie is nog niet veel te merken. In januari 2014 werd 8,3 % meer melk geleverd dan het jaar voordien. In december 2013 bedroeg de plus nog 8,6%. Goed nieuws is dat het vetgehalte 0,4 g lager ligt dan het jaar voordien. Het quotum wordt na januari 2014 overschreden : was er na december 2013 nog een onderschrijding van - 0,19% dan is er na januari een overschrijding van +0,10%.

 

Superheffing is nog te vermijden als melkleveraars fors gaan afremmen
Gaan de melkleveringen door aan het huidige ritme dan zal er een overschrijding van het quotum zijn van ongeveer 20 miljoen liter of 0,59%. Om superheffing te voorkomen moeten de melkleveringen dalen naar een lager niveau. Momenteel is er een plus van 8,3% tegenover vorig jaar . Die plus moet dalen naar 4,5% in februari en maart om superheffing te vermijden. Het is een zware opgave , maar het loont de moeite.

BCZ betreurt dat de melkleveraars in ons land niet ten volle kunnen genieten van de goede zuivelmarkt en dat de quota een belemmering blijven vormen , amper 14 maanden voor hun definitieve afschaffing.

 

Zuivelindustrie zorgt voor snellere informatie
BCZ voert de komende maanden een enquête bij haar leden uit om de melkleveringen 3 weken sneller te kennen dan via de communicatie van de overheid. De zuivelindustrie wil via deze snellere informatievoorziening en via sensibilisatie haar steentje bijdragen om superheffing te voorkomen. Aangezien de leden van BCZ ongeveer 98% van de melk ophalen , kan de federatie van de zuivelindustrie een betrouwbare schatting maken van de situatie. BCZ zal tussen 2 maanden in tevens een tweewekelijkse update geven.

BCZ waarschuwt voor superheffing

Als de melkveehouders zoveel extra melk blijven leveren, dan zal er in 2014 opnieuw een superheffingsboete moeten betaald worden, waarschuwt BCZ, de Belgische Confederatie van de Zuivelindustrie.

Lees meer

Lees meer

Belgische zuivelbedrijven engageren zich om zuivelketen verder te verduurzamen

Belgische zuivelbedrijven engageren zich om zuivelketen verder te verduurzamen

De Belgische zuivelverwerkende bedrijven nemen sectorale engagementen in kader van het nieuwe Duurzaamheidscharter van MilkBE. Naast de verduurzaming in hun eigen vestigingen, willen de zuivelverwerkers ook de melkveehouders verder ondersteunen in hun duurzaamheidsverhaal. Dit kan op verschillende manieren, gaande van de uitbetaling van duurzaamheidspremies, of introductie van duurzaamheidsprogramma’s tot de ondersteuning van specifieke maatregelen. Daarnaast zullen BCZ en haar leden ook actief aan de slag gaan met individuele klimaatscans.In de recente boerenprotesten weerklinkt heel duidelijk de vraag naar  toekomstperspectief: melkveehouders  willen verder verduurzamen, maar de uitdagingen dienen op een effectieve en haalbare manier aangepakt te worden. Dit is exact waar we met dit Charter op inzetten, op maat van elke zuivelonderneming en elke melkveehouder”, aldus Lien Callewaert, directeur van BCZ.