Inloggen

Nieuwe kansen voor de zuivelindustrie in Indonesië

Tweede exportbestemming buiten EU voor Belgische zuivel

Leuven - vrijdag 11/03/2016

De uitvoer van Belgische zuivelproducten naar landen buiten de EU neemt toe. Indonesië, met 250 miljoen inwoners en een snel groeiende middenklasse, prijkt nu reeds op de tweede plaats.

De Belgische Confederatie van de Zuivelindustrie (BCZ) ziet kansen voor verdere toename van deze uitvoer en neemt daarom actief deel aan de prinselijke missie naar Indonesië van 12 tot 19 maart 2016.

 

Onze vraag om nieuwe zuivelbedrijven op te nemen op de lijst van erkende uitvoerders zat in het slop. Met de voorbereiding van deze prinselijke missie alleen al is er vooruitgang in dit dossier geboekt “ beklemtoont Renaat Debergh, Afgevaardigd Bestuurder BCZ.   “Wij hopen dat onze deelname zal leiden tot zowel een bestendiging van de bestaande uitvoer als het creëren van nieuwe kansen.”

 

Indonesië komt nog voor China
Voor de Belgische zuivelindustrie is Indonesië geen onbekende. Zo startte één van de leden van BCZ ongeveer 30 jaar geleden reeds met de uitvoer van zuivelproducten naar de grootste economie van Zuid-Oost-Azië, die tevens de 16e economie op wereldvlak is. Ondertussen heeft het bedrijf een duurzame relatie opgebouwd met heel wat Indonesische klanten en zijn ook 4 andere bedrijven met de uitvoer gestart. De voorbije 4 jaar nam de export van zuivelproducten ruim de helft van de uitvoer van de volledige voedingsindustrie van ons land voor haar rekening. In dezelfde periode steeg de uitvoer van Belgische zuivelproducten naar Indonesië van 25 naar 40 miljoen euro. Daarmee prijkt Indonesië op de tweede plaats inzake uitvoerbestemmingen buiten de EU en komt het nog voor China (4e plaats).

 

Nieuwe kansen
Ons land is een betrouwbare partner in het aanleveren van zuivelproducten buiten de EU. Voor de komende jaren wordt verwacht dat de vraag naar zuivel in een aantal groeilanden groter zal zijn dan hun locale productie. Het deficit dat daardoor ontstaat zal bijgepast worden door landen die omwille van hun klimaat het best geschikt zijn voor melkproductie. In de EU zijn dat niet alleen landen zoals Nederland en Ierland, maar ook ons land beschikt over goede troeven. Door in te spelen op de nieuwe kansen in de groeilanden bouwt de zuivelindustrie aan de toekomst van de sector. Waar momenteel hoofdzakelijk melkpoeder en boter naar Indonesië wordt uitgevoerd is er ruimte voor het uitbreiden van het gamma met andere zuivelproducten zoals o.a. kaas.