Inloggen

Superheffing vermijden wordt zeer zware klus

Melkleveringen stijgen iets minder snel

Leuven - woensdag 05/03/2014

In februari werd 6,8 % meer melk geleverd dan het jaar voordien. Hiermee is het niveau van de melkleveringen wat gedaald : in januari bedroeg de plus nog 8,4 %. Er is dus sprake van een afremming van de melkproductie.

Die is momenteel onvoldoende groot om superheffing te voorkomen. Dat blijkt uit de speciale enquête die de Belgische Confederatie van de Zuivelindustrie (BCZ) organiseert onder haar leden. Indien de leveringen aan het huidige tempo doorgaan dan loopt ons land tegen een overschrijding aan van 10 miljoen liter of zo’n 0,3%. Wil men superheffing voorkomen dan zullen de overschrijders veel harder op de rem moeten staan.

 

Overschrijding neemt toe
Om de melkleveraars sneller te informeren over de toestand van de melkleveringen organiseert BCZ tijdelijk een speciale enquête bij haar leden. Hieruit blijkt dat er in februari uiteindelijk 6,8 % meer melk geleverd werd dan het jaar voordien.

Na de maand februari is het quotum met 0,24 % overschreden. De overschrijding van het landelijk quotum is nog toegenomen. In januari bedroeg de overschrijding slechts 0,11 %.

Gaan de melkleveringen door aan het huidige ritme, dan zal er een overschrijding van het quotum zijn van ongeveer 10 miljoen liter of 0,3 %. Dit is reeds beduidend minder dan de raming op basis van de cijfers van januari die nog op een overschrijding van ongeveer 20 miljoen liter of 0,6 % uitkwam. Om superheffing te voorkomen moeten de melkleveringen dalen naar een lager niveau : de plus mag in maart slechts 3,5 % bedragen om superheffing te vermijden.

 

Zware klus

"Om superheffing te vermijden moet er een klein wonder gebeuren. Dit kan alleen als de overschrijders massaal zwaar op de rem staan" zegt Renaat Debergh, afgevaardigd bestuurder van BCZ. Op één maand tijd verminderde de plus met 1,6%, in maart moet er maar liefst 3,3 % af om te eindigen op 3,5 %. Dit is een bijzonder zware klus. Een klein lichtpuntje is het vetgehalte dat ongeveer 1 g/l lager uitkomt dan vorig jaar.

BCZ benadrukt dat dit voorlopige cijfers zijn en dat de zuivelfederatie geen verantwoordelijkheid kan opnemen met betrekking tot de definitieve eindcijfers. Alleen de overheid kan de exacte eindafrekening opmaken.