Inloggen

Vlaamse regering engageert zich tot aanmoedingsbeleid voor zuivel op school

Belgische zuivelindustrie onderschrijft dranken- en tussendoortjesbeleid in vlaamse scholen

Leuven - woensdag 07/12/2016

De Belgische Confederatie van de Zuivelindustrie (BCZ) juicht het engagement van de Vlaamse Regering toe om het verbruik van melk en zuivelproducten in Vlaamse scholen aan te moedigen. Dit initiatief kadert in de Engagementsverklaring ter ondersteuning van het dranken- en tussendoortjesbeleid van scholen.

Witte melk en ongezoete zuivelproducten worden opgenomen in de Kieskeurig [1] basisaanbevelingen van VIGeZ (het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie). Dit betekent dat zij ruim ter beschikking zullen gesteld worden, zowel in het basisonderwijs als in het secundair onderwijs.

 

“De recente aanbevelingen van de Hoge gezondheidsraad (HGR) bevestigen dat zuivelproducten een belangrijke bijdrage leveren aan de nutritionele kwaliteit van onze voeding”, zo stelt Renaat Debergh, Afgevaardigd Bestuurder BCZ. ”Desondanks toonden de recente resultaten van de voedselconsumptiepeiling aan dat Belgen, en in het bijzonder jongeren, nog steeds onvoldoende zuivelproducten consumeren. Uiteraard staan wij achter dit nieuwe initiatief dat de kloof tussen de aanbevelingen en de reële consumptie van zuivel kan helpen dichten door reeds op jonge leeftijd zuivel de plaats te geven die het verdient.”

 

Jongeren consumeren onvoldoende zuivelproducten
Uit de recente resultaten van de Voedselconsumptiepeiling 2014 bleek dat nagenoeg alle jongeren onvoldoende zuivelproducten consumeren, terwijl net deze groep de grootste behoefte heeft aan de veelheid aan essentiële nutriënten (o.a. calcium, fosfor, magnesium, zink, jodium, kalium en vitaminen) die zuivel aanbrengt [2]. Zo stelt het eindrapport van de voedselconsumptiepeiling dat een groter verbruik van zuivelproducten een positieve impact op de gezondheid van onze botten heeft en bij kinderen en adolescenten ook in verband wordt gebracht met minder zwaarlijvigheid, een afname van het risico op hart- en vaatziekten en een betere cardiorespiratoire capaciteit [3]. Het is dus belangrijk reeds op jonge leeftijd het verbruik van zuivel aan te moedigen. Het eindrapport stelt dan ook dat ‘initiatieven in de scholen zouden kunnen helpen om de consumptie van melk en melkproducten door jongeren te stimuleren’ [4]. BCZ verwelkomt dat de Vlaamse regering dit advies ter harte neemt.

 

Zonder twijfel een stap in de goede richting
Met deze engagementsverklaring wordt opnieuw een belangrijke stap gezet in het streven naar een gezondere schoolomgeving, waarvan een evenwichtige voeding een belangrijke pijler is. Vooral het aanmoedigingsbeleid van zuivel in secundaire scholen is welgekomen. Het aanbod van zuivelproducten is hier immers ondermaats. BCZ hoopt dan ook van harte dat de vooropgestelde strategie van promotie en het aantrekkelijk maken van melkproducten op de scholen zijn vruchten zal afwerpen en dat de consumptie van melk en zuivelproducten door jongeren zal toenemen.

 

[1] Kieskeurig Wijzer Voedingsbeleid op school van VIGeZ, http://www.gezondeschool.be/kieskeurig/

[2] BCZ persbericht “Met zuivel hoef je zeker niet te remmen” van 30 september 2016

[3] BCZ persbericht “Met zuivel hoef je zeker niet te remmen” van 30 september 2016

[4] Voedselconsumptiepeiling 2014, Rapport 4, Hoofdstuk “De consumptie van voedingsmiddelen en inname van voedingstoffen”, onderdeel “Melkproducten en calciumverrijkte sojaproducten”, pagina 20