Inloggen

Zuivelindustrie vermindert waterverbruik met 30% op 10 jaar tijd

Grimbergen - vrijdag 07/06/2019

Persbericht

Embargo vrijdag 7 juni 2019  -  13u00 (na jaarvergadering)

 

Grimbergen, 7 juni 2019 – De Belgische zuivelindustrie heeft de voorbije 10 jaar een vermindering van het waterverbruik per liter verwerkte melk gerealiseerd van 30%. De uitstoot van CO2 kon zelfs met 37% gereduceerd worden. Deze resultaten zijn afkomstig uit de duurzaamheidsmonitoring die de sector jaarlijks uitvoert en tonen aan dat een duurzame ontwikkeling centraal staat voor de zuivelverwerkers. Vooral wat het waterverbruik betreft is er nog potentieel om belangrijke vooruitgang te boeken.

 

Duurzame ontwikkeling houdt ook in dat ondernemingen en sectoren kunnen groeien. In 2018 heeft de zuivelindustrie haar duurzame groei verdergezet. De melkverwerking nam toe met 4% . Hiermee realiseerde de zuivelindustrie een omzet van 5,3 miljard euro. De tewerkstelling nam voor het derde opeenvolgende jaar toe met 2%. De handelsbalans voor zuivel verbeterde aanzienlijk.

Minder water verbruikt  

De aanhoudende droogte in 2018 en voorjaar 2019 heeft nog maar eens onderlijnd dat we verstandig moeten omspringen met water. Daarom is waterverbruik één van de belangrijkste criteria van de duurzaamheidsmonitoring die de zuivelindustrie jaarlijks uitvoert. Sedert 2008 is het waterverbruik, uitgedrukt per 1.000 liter verwerkte melk , met 30% gedaald. Modernisering van het productieapparaat, efficiëntiewinsten en besparingsprogramma’s hebben geleid tot dit mooie resultaat. De zuivelverwerkende bedrijven investeren momenteel in een aantal projecten waardoor het verbruik van water in de toekomst nog verminderd zal worden. Hergebruik van proceswater , maar ook van water dat tijdens de verwerking uit melk wordt gegenereerd, biedt nog grote mogelijkheden.

 

Zuivelindustrie groeit duurzaam verder  

In 2018 heeft de zuivelindustrie 4,9 miljard liter melk verwerkt , dat is een toename met 4%. Melkdranken , boter en melkpoeder kenden de grootste groei. Na een record in 2017 daalt de omzet in 2018 met zo’n 3% tot 5,3 miljard euro. Dit is te wijten aan iets lagere prijzen. Zo’n 64 % van de omzet wordt gerealiseerd in het buitenland, voornamelijk binnen Europa (53%) en in mindere mate buiten Europa (11%).  Na Nederland zijn Frankrijk en Duitsland bij uitstek onze belangrijkste handelspartners. De tewerkstelling in de zuivelindustrie steeg voor het derde opeenvolgende jaar met 2%.

 

Handelsconflicten kunnen nefast zijn voor zuivelmarkt  

De zuivelindustrie kijkt met grote bezorgdheid uit naar de afwikkeling van de Brexit. België voerde in 2018 voor 321 miljoen euro aan zuivelproducten uit naar UK. UK is hiermee de 4e belangrijkste afzetmarkt voor Belgische zuivelproducten. De belangen voor de EU zijn nog groter : er wordt maar liefst 460.000 ton kaas uitgevoerd naar UK. Dit is 2 maal de hoeveelheid die destijds naar Rusland werd uitgevoerd. Een onderhandelde Brexit is voor de zuivelsector een absolute must.

Ook de steeds talrijker wordende handelsconflicten werpen een domper op de vooruitzichten voor de zuivelmarkt. Hierdoor groeit de wereldeconomie trager en zwakt de vraag naar zuivel af. De effecten zullen voelbaar zijn tot in ons land.  

                                                                                                                                             

Bijlage

Kerncijfers Belgische zuivelindustrie 2018

 

 

BCZ

De Belgische Confederatie van de Zuivelindustrie vertegenwoordigt de zuivelindustrie in België. BCZ is zeer representatief : de leden van BCZ zijn goed voor 98 % van de melkophaling en voor ruim 95 % van de omzet van de zuivelindustrie. BCZ neemt deel aan het maatschappelijk debat over onderwerpen waar melk en zuivelproducten aan de orde zijn. BCZ zet sterk in op een verdere verduurzaming van de zuivelsector.

 

(Einde persbericht)

*   *   *

 

Voor meer informatie of een interview, kunt u contact opnemen met Renaat Debergh, afgevaardigd bestuurder en woordvoerder, Mobiel: 0476/42.00.06

 

U kan het persbericht hier downloaden in een word versie