Inloggen

Zuivelindustrie verwerkt voor het eerst 4 miljard liter melk

Investeringen pieken en handelsbalans is positief

Grimbergen - vrijdag 12/06/2015

De zuivelindustrie verwerkt in 2014 voor het eerst 4 miljard liter melk, een toename van 30 % op 8 jaar tijd.

De investeringen nemen fors toe en de omzet bereikt een piek van 5,4 miljard euro. Dankzij een toename van de uitvoer realiseert de zuivelindustrie een positief saldo op de handelsbalans. Deze goede cijfers voor het tweede jaar op rij bevestigen de positieve bijdrage van de zuivelindustrie aan de economie, de werkgelegenheid en de welvaart in ons land.

 

Ook voor de melkveehouderij was 2014 met de op één na hoogste melkprijs sedert 2000 een goed jaar. Evenwel is de marktsituatie er aanzienlijk op achteruitgegaan en wordt 2015 op het vlak van prijs een moeilijk jaar. De invoering van een km-heffing treft de zuivelindustrie zwaar.

 

De toekomstperspectieven voor de zuivelsector op langere termijn blijven onverminderd gunstig.

 

2 goede jaren ….
De Belgische Confederatie van de Zuivelindustrie (BCZ) kon over 2014, net zoals over 2013, met goede cijfers uitpakken op haar jaarvergadering. Voor het eerst bereikt de zuivelindustrie de kaap van 4 miljard liter melkverwerking. Dit is 30 % meer dan in 2006. De melkveehouders leveren meer melk enerzijds, en de zuivelindustrie voert ook meer melk voor verwerking in vanuit aangrenzende regio’s anderzijds. Zowel de omzet als de uitvoer stijgen met 9 %, naar respectievelijk 5,4 en 3,1 miljard euro. “Ik ben heel blij dat de zuivelindustrie in 2014 een positief handelssaldo realiseert. Decennialang voerden wij meer zuivelproducten in dan uit. Nu boeken we een handelsoverschot van 45 miljoen euro. In de toekomst kan dit nog groeien “ aldus Renaat Debergh, afgevaardigd bestuurder van BCZ. Met een record aan investeringen, goed voor 151 mio euro en een toename van 21 %, bevestigt de zuivelindustrie haar vertrouwen in de toekomst. 

…… worden gevolgd door minder goed 2015
Omwille van een uitzonderlijk sterke groei van de melkproductie in 2014 en het wegvallen van een deel van de vraag (Rusland-embargo, tijdelijk zwakkere groei in China) zal 2015 op het vlak van melkprijs een moeilijk jaar worden. Het feit dat sommigen speculeren op een extra vloedgolf van melk omwille van de quota-uitstap helpt daarbij niet. De zuivelindustrie rekent op een spoedige stabilisatie en nadien een verbetering van de markt. Sedert enkele jaren is de zuivelmarkt volatiel, maar met een positieve trend over een langere periode.

 

Km-heffing treft zuivelindustrie zwaar
De zuivelindustrie wordt zwaar getroffen door de km-taks die volgend jaar ingevoerd wordt. Er is niet alleen het vervoer van de afgewerkte zuivelproducten maar ook de melkophaling. De zuivelindustrie haalt per melkveehouder minstens 122 keer per jaar de melk op. Andere landbouwproducten worden in 1 keer geoogst en vervoerd. De zuivelindustrie pleit daarom voor een uitzondering voor de melkophaling. De km-heffing zou jaarlijks 17 miljoen euro kosten aan de zuivelsector. Voor de 60 % van de productie die uitgevoerd wordt kan de taks niet doorgerekend worden. Voor de verkoop in eigen land is het nog maar de vraag of deze extra kost doorgerekend kan worden.

 

Kerncijfers zuivelindustrie 2014