Inloggen

Factbook 2021 - Klimaat & energie

Elk jaar publiceert de zuivelsector verschillende artikels rond zuivel & duurzaamheid. Dit jaar draaien ze rond klimaat & energie. Hoe ver staat de zuivelsector? Wat ondernemen de melkveehouders? En welke rol speelt de zuivelsector in het klimaatverhaal? Het zijn allemaal vragen waar dit factbook een antwoord op wil geven. Met feiten en cijfers, met interviews van experten en met voorbeelden uit onderzoek en praktijk – net zoals we dat deden bij de voorgaande edities van het factbook in 2018 en 2019. 

Factbook 2021 - Klimaat & energie

Factbook

 

Duurzame Belgische zuivel

Wat onderneemt de melkveehouderij voor het klimaat? De sector heeft alvast een hele weg afgelegd naar een duurzamere toekomst. Ontdek hier een stand van zaken van 2020. Daarnaast laten Diane Schoonhoven (Boerenbond) en Titus Ghyselinck (WWF) hun licht schijnen over de rol van de melkveehouderij in het klimaatvraagstuk. 

 

Methaanreductie in de zuivelsector

De Europese landbouwsector staat voor heel wat uitdagingen waaronder minder broeikasgassen uitstoten. Voor de Vlaamse melkveehouderij vertaalt zich dat o.m. naar 19% minder enterische emissie in 2030 – het methaan dat herkauwers uitstoten bij de vertering van hun voedsel. Waarop focust het methaanonderzoek vandaag? Sam De Campeneere, wetenschappelijk directeur bij het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO), licht een aantal nieuwe denkpistes toe.

 

Hernieuwbare energie in de praktijk

Melkveehouders nemen al heel wat maatregelen om hun energieverbruik te beperken. Zo produceert 39% eigen energie via zonnepanelen, windmolens en pocketvergisters. Dirk Devreese toont je graag zijn windmolen, terwijl Steven Van Parys meer uitleg geeft over zijn biogascentrale.

 

Koolstofopslag in de bodem

Om een klimaatneutrale maatschappij te bereiken in 2050, moeten we nog heel wat stappen zetten. Een stukje van de puzzel ligt bij koolstofopslag in landbouwbodems. Greet Ruysschaert (ILVO) geeft meer uitleg.

 

 

 

Bekijk en download het factbook hier!

 

 

Webinar

Het bijhorend duurzaamheidswebinar kan je hieronder herbekijken.

Webinar "Duurzame zuivel: de inspanningen en uitdagingen rond klimaat, milieu & energie"

 

Vorige factbooks

Lees zeker ook de factbooks van de voorbije jaren:

Factbook 2020: melkveehouders zetten sterk in op dierenwelzijn en diergezondheid

Factbook 2019: De rol van zuivel binnen een gezond en duurzaam voedingspatroon

Factbook 2018: Naar een duurzame zuivelsector in Europa - Ambities, projecten & resultaten in België