Inloggen

Sectorbrede duurzaamheid

De Belgische zuivelsector werkt reeds lange tijd aan de verduurzaming van melk en melkproducten.

 

 

 

Sectorbrede duurzaamheid

Sectorbrede duurzaamheidsmonitoring

Om verder te werken aan de verduurzaming van de sector, ontwikkelde de Belgische zuivelindustrie, in samenwerking met de landbouwpartners van Agrofront, een uitgebreid duurzaamheidsprogramma dat zich richt op de ganse zuivelketen, van de melkproductie naar melkophaling (transport) tot zuivelverwerking.

 

Persbericht BCZ en Agrofront over het sectorbrede duurzaamheidsprogramma. 

 

Monitoring melkveehouderij

 

     

Samen met de landbouwpartners (Boerenbond, ABS en FWA) werkte de Belgische zuivelindustrie het programma “Duurzaamheidsmonitoring van de Melkveehouderij“ uit, dat begin 2014 over het hele land werd uitgerold. Het bevat 35 duurzaamheidsinitiatieven, gebundeld in 7 thema’s: dierengezondheid en –welzijn, energie, milieu, dierenvoeding, water & bodem en sociale aspecten. De melkveehouder bepaalt zelf zijn prioriteiten en om de 3 jaar worden alle Belgische melkveebedrijven geauditeerd door een onafhankelijk controle-organisme op de duurzaamheidsinitiatieven die zij realiseren. Zo wordt de vooruitgang over het hele land gemeten.

 

Deze aanpak werpt zijn vruchten af. Zo produceert ruim één op vier melkveehouders zelf groene stroom, voornamelijk via zonnepanelen. Ook mest wordt regelmatig aangewend als nieuwe energiebron.-

 

Eind 2016 liep de eerste inventarisatieronde van 3 jaar af. De zuivelindustrie en haar landbouwpartners gaan verder op de ingeslagen weg. Ze engageren zich verder voor de verduurzaming van melk en melkproducten. Ze blijven hun vooruitgang nauwgezet monitoren en brengen waar mogelijk verbeteringen aan door nieuwe initiatieven te lanceren en verder te blijven sensibiliseren doorheen de ganse zuivelketen.

 

Brochure duurzaamheidsmonitoring melkveehouderij in het Nederlands.

 

Lijst met 35 duurzaamheidsinitiatieven melkveehouderij.

 

Monitoring melkophaling 

Sinds 2010 organiseert de Belgische zuivelindustrie een jaarlijkse monitoring van verschillende duurzaamheidsindicatoren op vlak van melkophaling.

Zo werd o.a. door de optimalisatie van de routes en sterke sensibilisering rond het rijgedrag op 6 jaar tijd het brandstofverbruik per 1.000 liter opgehaalde melk met 8 % verminderd. Verder wordt ook aandacht besteed aan de inzet van vrachtwagens met milieuvriendelijke motoren en het gebruiken van alternatieve milieuvriendelijke brandstoffen.

 

Monitoring zuivelverwerking 

Ook de zuivelverwerkende industrie zèlf doet vele inspanningen op vlak van duurzaamheid.

Sinds 2005 is er een een jaarlijkse monitoring en rapportering van de resultaten van de zuivelbedrijven op vlak van verschillende duurzaamheidsindicatoren. Hierbij wordt onder andere aandacht besteed aan het energieverbruik, de emissies, waterverbruik, afvalbeheer en gebruik van groene stroom.

 

Duurzaamheidsrapport

Duurzaamheidsrapport zuivel editie 2017