Inloggen

WERELDWATERDAG: Elke druppel telt, ook voor de zuivelsector!

Water is een zeer kostbaar goed geworden, zeker in tijden van droogtes, waterschaarstes en afschakelplannen. En helaas komen deze begrippen de voorbije jaren steeds frequenter voor gezien de klimaatsverandering. Net daarom zijn er inspanningen en alternatieven nodig, ook vanuit de zuivelsector! Water speelt in meerdere schakels van de keten een belangrijke rol, zoals drinkwater voor koeien en reinigen van de machines en installaties, en zelfs de melk op zich, dat grotendeels bestaat uit water, kan in het hele waterbesparingsverhaal een interessante rol spelen.

WERELDWATERDAG: Elke druppel telt, ook voor de zuivelsector!

Water op de boerderij

Water is noodzakelijk om de dorst van de melkkoeien te lessen. Daarnaast wordt water ook gebruikt door de melkveehouder om zijn melkinstallatie te kuisen en hygiënisch te houden. Naast het zo zuinig mogelijk omspringen met dit water, blijkt ook uit onze Duurzaamheidsmonitor dat momenteel 52% van de Belgische melkveehouders alternatieve waterbronnen gebruiken, zoals regenwater. 16% heeft een speciale installatie die ervoor zorgt dat het naspoelwater bij het reinigen van de melkinstallatie ook hergebruikt kan worden. Tot slot heeft ongeveer 7% van de bedrijven zelfs een eigen waterzuiveringsinstallatie, zoals rietvelden, biofilter of infiltratiebekken.

 

Sommige melkveehouders kunnen er zo voor zorgen dat ze bijna geen leidingswater meer nodig hebben. Zo draait Hoeve ’T Alkeveld in Zottegem, met 110 melkkoeien, voor 95% op regenwater. Ze gebruiken dit gezuiverd regenwater als drinkwater voor de koeien met als bijkomend voordeel: de koeien drinken dit liever én het is gezonder volgens hen. Mooie win-win, toch?

 

 

Meer weten? Lees het volledige interview!

 

 

 

Meer doen met minder!

Je kent de tips wel: minder lang douche, besproei je planten met regenwater in plaats van kraantjeswater, … Maar wat kan de zuivelverwerkende sector doen om water te besparen? Eerst en vooral kan het efficiënter en dus met minder! Daarnaast kan je ook alternatieve waterbronnen gebruiken, zodat een fabriek geen stads- of grondwater moet gebruiken. Uit onze jaarlijkse Duurzaamheidsmonitor blijkt dat meer dan 30% van het water dat de zuivelindustrie gebruikt uit alternatieve bronnen komt, zoals opgezuiverd afvalwater, water uit de melk tijdens de verwerking, regenwater, … Dit samen zorgde ervoor dat een liter melk in België gedurende de laatste 10 jaar (2009-2019) met maar liefst 32% minder water werd verwerkt! 

 

 

De oneindige watercyclus

De Danone-fabriek in Rotselaar werkt sinds kort met een innovatieve membraantechnologie die ervoor zorgt dat het afvalwater opnieuw drinkbaar gemaakt wordt. Dit water wordt dan hergebruikt om de machines te reinigen en dit kan weer opnieuw gezuiverd en hergebruikt worden. Dit zorgt voor een oneindige cyclus van hergebruikt water, waardoor er veel minder water nodig is.

Ongeveer 75% van het water wordt hergebruikt bij Danone, wat dus ook betekent dat 75% minder grondwater nodig is. Dit levert een besparing van 500 miljoen liter per jaar, ongeveer het waterverbruik van 4000 gezinnen. Tot slot wordt het teveel aan gezuiverd afvalwater ter beschikking gesteld aan de boeren in de buurt als irrigatiewater in droogteperiodes.

 

Lees hier meer over de investering van Danone

 

 

 

Melk, een bron van water?

Melk bestaat voor ongeveer 90% uit water. Bij het maken van melkpoeder in de Milcobel-site te Kallo wordt de melk verhit, waardoor een deel van dit water verdampt. Deze waterdamp wordt opgevangen en opgewaardeerd tot drinkwaterkwaliteit en met een extra UV-stap is de kwaliteit van dit water zelfs béter dan leidingwater. In de site van Langemark wordt mozzarella gemaakt, waarbij voornamelijk de droge stoffen in melk nodig zijn om tot kaas te verwerken. Het water dat overblijft, melkwei genaamd, wordt gefilterd en met een extra stap is ook water van topkwaliteit en drinkbaar.

 

In beide gevallen zorgt Milcobel ervoor dat het overschot aan water uit de melk via een ingenieus proces opnieuw gebruikt kan worden en ze dus minder stadswater nodig hebben. Resultaat? 350 000m³ minder stadswater per jaar, wat betekent dat maar liefst 150 olympische zwembaden werden bespaart, gewoon uit melk! Van circulariteit gesproken! In 2014 installeerde Milcobel al op zijn site in Moorslede een installatie, die ook nog eens goed was voor een besparing van 68 Olympische zwembaden.

 

Totale som: 510.000m³ water minder!

 

Lees meer over de inspanningen van Milcobel

 

 

 

Slimme sensoren

In 2013 was FrieslandCampina een pionier met een eigen waterzuiveringsinstallatie die interne waterstromen zuiverde en dit hergebruikte. Zo werd ongeveer 450 000 m³ water hergebruikt in Aalter, goed om zo’n 183 olympische zwembaden per jaar te vullen. Nu zetten ze in op slimme sensoren om de hoeveelheid water en energie nodig voor het reinigingsproces te kunnen afstemmen op de specifieke noden zoals concentratie aan reinigingsmiddelen, temperatuur van het water en duur van de reiniging. In plaats van te werken met vaste reinigingstijden, wordt nu dus onderzocht hoe de reiniging kan worden aangepast in functie van de vervuiling. 

 

Lees hier meer over de nieuwigheden bij FrieslandCampina

 

Water dat vroeger enkel werd gebruikt om de verschillende installaties in de fabriek in Aalter te reinigen, wordt nu opgevangen, gefilterd en hergebruikt.

 

 

 

 

 

 

Bronnen

Duurzaamheidsmonitor MilkBE

https://www.voedingscentrum.nl/encyclopedie/melk-en-melkproducten.aspx