Inloggen

Zuivel en het Vlaamse klimaat- en energiepact

Op 1 december 2016 vond de tweede Vlaamse klimaat- en energietop plaats.

 

De zuivelindustrie nam hier een sterk engagement in het kader van het Vlaamse klimaat- en energiepact.

 

Zuivel en het Vlaamse klimaat- en energiepact

Ambitieuze doelstellingen voor 2020 - 2030

De Vlaamse klimaat- en energiedoelstellingen voor 2020 zijn ambitieus. Het is de bedoeling in 4 jaar tijd de uitstoot van broeikasgassen in Vlaanderen verder te verminderen, nl. tot een niveau dat 15,7% lager ligt dan in 2005. Het is eveneens het doel het aandeel aan hernieuwbare energie in Vlaanderen te verhogen tot boven de 10%, terwijl dit in 2015 nog maar 6 % bedroeg. De klimaattop van Parijs legde de lat voor 2030 nog hoger.

 

Het engagement van de zuivelindustrie

Meer dan 250 bedrijven, onderzoeksinstellingen, lokale besturen en middenveldorganisaties namen in het Vlaamse klimaat- en energiepact een engagement op.

Ook de Vlaamse zuivelindustrie engageerde zich om een zeer actieve rol te blijven spelen om de Vlaamse klimaat- en energiedoelstellingen voor 2020 en later 2030 te helpen realiseren.

 

Lees het engagement van de Vlaamse zuivelindustrie.