Inloggen

8 % minder toegevoegde suikers tegen 2020

Op 13 juni 2016 ondertekenden minister van Volksgezondheid Maggie De Block, de FOD Volksgezondheid, FEVIA en COMEOS het Convenant Evenwichtige Voeding.

 

In dit kader engageert de Belgische zuivelindustrie zich om het gehalte toegevoegde suikers in haar producten te verminderen met 8 % tegen 2020. 

8 % minder toegevoegde suikers tegen 2020

Het convenant Evenwichtige Voeding

Met dit convenant engageren de partners zich ertoe tijdens de periode 2012-2016 concrete maatregelen te nemen inzake energiereductie & optimalisatie van productsamenstelling. Bovendien zullen ze verder inzetten op het informeren en sensibiliseren van de consument.

 

Zuivelindustrie engageert zich reeds tot 2020

De FEVIA-leden verbinden zich voor de periode 2012-2016. De zuivelindustrie gaat alvast een stap verder en heeft vooropgesteld het gehalte toegevoegde suikers in haar producten te verminderen met 8 % tegen 2020 (- 3 % in de periode 2012-2016, - 5% extra in periode 2017-2020).

  

Vermindering gehalte toegevoegde suikers

Het is belangrijk onderscheid te maken tussen suikers die van nature aanwezig zijn in levensmiddelen, waaronder zuivelproducten, en toegevoegde suikers. In lijn met de WHO (World Health Organization) richtlijn “Suikerinname voor volwassenen en kinderen” van 2015 richt de zuivelindustrie zich op de toegevoegde suikers.

De consument kiest

De zuivelindustrie biedt reeds een breed gamma aan producten aan, waaronder een toenemend aantal varianten met (sterk) verlaagd vet- en suikergehalte. Voor sommige producten maakt de consument de switch naar deze varianten, voor andere productgroepen niet of veel minder. Hierbij dient te worden benadrukt dat zuivelproducten met toegevoegde suikers eveneens een veelheid aan essentiële nutriënten aanbrengen en hun plaats hebben in een evenwichtige en gevarieerde voeding.

  

België neemt het voortouw

België is het eerste land dat een dergelijk concreet en breed gedragen plan voorstelt om de consumenten op weg te helpen naar een gezonder en evenwichtiger voedingspatroon. BCZ verheugt zich dat de ganse voedingsketen zich engageert, inclusief retail met de private label merken.

 

Nood aan globale aanpak

Met dit engagement neemt de Belgische zuivelindustrie opnieuw haar verantwoordelijkheid voor een gezond voedingspatroon. Toch legt de zuivelindustrie er de nadruk op dat er nood is aan een globale aanpak. Het accent dient te liggen op het globale voedingspatroon en niet op individuele nutriënten zoals suikers. Bovendien dient naast voeding ook te worden gekeken naar andere factoren zoals levensstijl.

  

Lees het BCZ persbericht over het engagement van de Belgische zuivelindustrie.