Inloggen

Kwaliteit en voedselveiligheid: absolute prioriteiten

Voor de zuivelindustrie zijn kwaliteit en voedselveiligheid absolute prioriteiten.

 

De sector doet er alles aan om volstrekt veilige zuivelproducten van onberispelijke kwaliteit af te leveren.

 

Daarom legt de zuivelsector zichzelf eisen op die verder gaan dan wat de wetgeving voorschrijft.

Kwaliteit en voedselveiligheid: absolute prioriteiten

Kwaliteitsbewaking op de hoeve

Telkens de zuivelfabriek melk ophaalt bij een boer, wordt automatisch een monster genomen van de melk. Dit monster wordt in een geaccrediteerd laboratorium onderzocht. Zo worden in België meer dan 1 miljoen monsters per jaar systematisch onderzocht op de aanwezigheid van residuën van antibiotica. Daarnaast controleert men ook nog een aantal andere kwaliteitsparameters. Een boer die de normen niet respecteert, krijgt zware boetes of mag geen melk meer leveren tot bewezen is dat de melk opnieuw volledig in orde is. Meer informatie over het laboratorium dat de melkmonsters dagelijks analyseert , vindt u hier  : www.mcc-vlaanderen.be en www.comitedulait.be.

 

Ingangscontrole bij de zuivelfabriek

Bij aankomst van de melkophaalwagen bij de zuivelfabriek neemt de chauffeur eerst een monster van de melk. Het labo onderzoekt dit monster via sneltesten op zuurtegraad (pH), temperatuur en antibiotica. Pas wanneer het labo groen licht geeft, mag de melk gelost worden. Treft men antibiotica aan in de melk, dan wordt de melk afgevoerd en vernietigd.

 

Monitoring contaminanten

Met het monsternameplan Monimilk zorgt de sector voor een voortdurende monitoring van de melk vóór verwerking op eventuele residuen van pesticiden, zware metalen en andere contaminanten.

 

Lees meer over het monsternameplan Monimilk.

 

Autocontrole

Alle schakels in de zuivelketen zijn verplicht om aan autocontrole te doen. Dit houdt o.a. in dat een aantal kritische punten in het productieproces continu opgevolgd worden. Door de sector werd een autocontrolesysteem met bijhorende gids uitgewerkt voor alle niveaus van de keten:

- Hoeve

- Transport tussen hoeve en zuivelfabriek

- Zuivelindustrie