Inloggen

Monimilk

Met het monsternameplan Monimilk zorgt de sector voor een voortdurende monitoring van de melk vóór verwerking op eventuele residuen van pesticiden, zware metalen en andere contaminanten.

 

Monimilk

Het Voedselagentschap realiseert een uitgebreid controleprogramma.

 

Daarnaast neemt de zuivelsector zelf zijn verantwoordelijkheid. Jaarlijks worden ruim 1.600 extra monsters genomen. Verschillende gespecialiseerde laboratoria onderzoeken deze monsters op de mogelijke aanwezigheid van contaminanten zoals PCB’s, dioxines en dioxine-achtige PCB’s, zware metalen, residuën van geneesmiddelen, ….

Het monitoringsprogramma wordt elk jaar ter goedkeuring voorgelegd aan het Voedselagentschap.

 

Overschrijdt een monster de norm, dan wordt de melkophaling op het betrokken bedrijf onmiddellijk stopgezet. Wanneer nodig voert men op zeer korte termijn extra analyses uit.