Inloggen

Onze visie

In de huidige samenleving heerst er een groeiend bewustzijn rond gezondheid en duurzaamheid, en dat in ruime zin. Melk en zuivelproducten vervullen ook in de toekomst een belangrijke rol in een evenwichtig en duurzaam voedingspatroon. De zuivelsector heeft de belangrijke opdracht om gezonde en duurzaam voortgebrachte zuivelproducten aan te bieden aan consumenten in eigen land.  Daarnaast ziet BCZ een belangrijke rol voor de zuivelsector om de groeiende wereldbevolking te voeden.

Onze visie

BCZ gelooft in  een zuivelverwerkende sector die met minimaal gebruik van natuurlijke bronnen en met minimale voedselverliezen veilige en gezonde zuivelproducten levert die passen binnen gezonde voedingspatronen.  Mede door de maakt de zuivelsector aldus deel uit van een circulaire landbouw.

 

BCZ gelooft in een verdere verduurzaming van de zuivelsector. De zuivelsector maakt deel uit van een duurzaam voedselsysteem waarbij zowel klimaat en milieu, gezondheid, als betaalbaarheid en culturele aanvaardbaarheid in rekening genomen worden.

 

BCZ streeft naar een vitale zuivelsector met performante zuivelverwerkende bedrijven. Deze  zorgen voor zinvolle lokale tewerkstelling en versterken tevens de economische positie van de melkveehouderij.  Aldus draagt de zuivelverwerkende sector bij tot de economische voorspoed van de Belgische samenleving.

 

Door innovatie kunnen zuivelondernemingen nieuwe en hoogwaardige zuivelproducten afleveren. Hiermee spelen zij alert in op wensen van de markt en de maatschappij. Daarbij blijven kwaliteit en voedselveiligheid toonaangevend.

 

BCZ neemt een voortrekkersrol in de realisatie van deze visie voor de zuivelsector. Niet alleen informeert en adviseert BCZ haar leden, maar zij faciliteert daarenboven een duurzame ontwikkeling van de sector. 

 

Door verder in te zetten op intensievere samenwerkingen met andere organisaties in de keten enerzijds, en de dialoog met maatschappelijke organisaties te versterken anderzijds worden de kansen om de zuivelsector duurzaam te ontwikkelen optimaal benut.