Inloggen

De Belgische zuivelindustrie vermindert toegevoegde suikers met 15%

Door optimalisatie en innovatie behaalde de zuivelindustrie ruimschoots zijn vooropgestelde doelstelling

Leuven - dinsdag 26/07/2022

De Belgische zuivelverwerkende bedrijven reduceerden het gehalte toegevoegde suikers in hun producten tussen 2012 en 2021 met maar liefst 15%. De leden van BCZ, de Belgische Confederatie van de Zuivelindustrie, haalden de doelstellingen van het Convenant Evenwichtige Voeding (2012-2020) ruimschoots, met een reductie van 12% in plaats van de vooropgestelde 8%. In 2021 zetten ze de inspanningen verder, waardoor de totale reductie opliep tot 15%. De bedrijven doen het sowieso goed wat betreft de voedingssamenstelling van hun producten: meer dan de helft van het volledige zuivelgamma bevat helemaal geen toegevoegde suikers. Doordat ze talrijke nutriënten bevatten, dragen melk en melkproducten trouwens bij tot een volwaardig voedingspatroon dat de gezondheid bevordert.  Daarnaast blijven zuivelbedrijven zich inzetten voor verdere innovatie en optimalisatie van hun producten. "Onze bedrijven investeerden fors in productoptimalisatie en innovatie. Dankzij hun inspanningen kunnen we mooie cijfers voorleggen. Maar de reductie van 15% toegevoegde suikers  is voor ons geen eindpunt. We blijven zoeken naar manieren om de nutritionele waarde van de zuivelproducten nog verder te verbeteren", aldus Lien Callewaert, Deputy Director bij BCZ.

De Belgische zuivelindustrie vermindert toegevoegde suikers met 15%

Doelstelling ruimschoots gehaald

Tussen 2012 en 2020 zette de zuivelindustrie zichzelf een reductiedoelstelling van 8% in toegevoegde suikers voorop binnen het “Convenant Evenwichtige Voeding [1]”, dat destijds afgesloten werd tussen de Federale Overheid, Fevia en Comeos. Deze doelstelling werd ruimschoots behaald in 2020 met een reductie van 12%. Maar de zuivelverwerkers bewezen het afgelopen jaar dat ook zonder formeel engagement er grote stappen gezet worden, met als resultaat een totale vermindering van toegevoegde suikers van 15% (2012-2021). Daarnaast moet benadrukt worden dat het grootste deel van het betrokken gamma gewoonweg geen toegevoegde suikers bevat (GFK, 2021) [2].  

 

 

Nóg gezonder door innovatie en optimalisatie

Melk en melkproducten zijn een belangrijke bron van eiwit, calcium, vitamine B2 en vitamine B12. Op basis van hun gezondheidseffecten worden melk en melkproducten (zowel gesuikerde als ongesuikerde producten) in de voedingsaanbevelingen opgenomen, met een aanbevolen hoeveelheid van 250-500ml per dag. Want “melk en melkproducten kunnen bijdragen tot een volwaardige voeding die de gezondheid bevordert”, aldus de Hoge Gezondheidsraad in 2019.

 

BCZ en haar leden namen duidelijk het voortouw om de gezonde keuze voor de consument nog makkelijker te maken. Enerzijds pasten zuivelbedrijven -waar mogelijk- bestaande recepturen stapsgewijs aan. Zowel het volledige gamma van Danio van Danone als de Pur Natur yoghurt granaatappel werden geherformuleerd, wat geleid heefttot daling in toegevoegd suiker van ongeveer 18%. Anderzijds werden nieuwe, innovatieve technieken, zoals lactose-splitsing [3], ingezet om een gelijkaardig smaakprofiel te bekomen met minder of zelfs geen toegevoegde suikers.  Zowel de lactosevrije Cécémel als de Bambix melkdrankjes zijn hier mooie voorbeelden van. Tenslotte zetten zuivelbedrijven ook bijkomend actief in op de uitbreiding van gamma’s van producten zonder toegevoegd suiker, zoals het Activia-gamma ‘zonder toegevoegde suikers’ van Danone en de nieuwe natuuryoghurt van Inex.  Meer voorbeelden, klik hier!

 

“Ik ben zeer trots op de grote inspanningen van onze leden om toegevoegde suikers te verminderen. Dit is niet zo evident als het lijkt, maar via innovaties en productoptimalisaties werd dit mooie resultaat bereikt. Je kan als consument dus met een gerust hart kiezen uit een zeer uitgebreid gamma gezonde zuivelproducten.”, aldus Lien Callewaert.

 

 

Geen eindpunt

Het behalen van deze sterke reductie was echter niet eenvoudig. Het verminderen van het gehalte toegevoegde suikers dient stapsgewijs te gebeuren, zodat consumenten kunnen wennen aan de minder zoete smaak. Zo wordt vermeden dat de consument het product links laat liggen door de smaakverandering. Meermaals dienden zuivelbedrijven hun plannen bij te sturen of nieuwe pistes uit te denken, om de vooropgestelde doelstelling te behalen zonder de consument te verliezen. Lien Callewaert: “Ondanks alle inspanningen en de verantwoordelijkheid die wij als sector al hebben opgenomen, is het voorbije engagement geen eindpunt voor de zuivelindustrie. BCZ en haar leden zullen zich actief inzetten om te blijven innoveren en de nutritionele kwaliteit van zuivelproducten nog verder te verbeteren, zoals het voorbije jaar al bewezen heeft”.

 

 

Voor meer informatie of een interview, kunt u contact opnemen met Lien Callewaert, Deputy Director van BCZ, Mobiel: 0476/96.87.07

Download hier het persbericht in word

 

 

 

 

[1] Het Convenant Evenwichtige Voeding is een vrijwillige overeenkomst tussen de voedingssector en de overheid om samen de gezonde keuze gemakkelijker te maken voor de consument.
Meer informatie : www.convenantevenwichtigevoeding.be

[2] Inschatting op basis van GFK-cijfers (volume per capita) voor categorieën melkdranken, yoghurt en desserten

[3] Lactose-splitsing : door toevoeging van het enzym lactase wordt de lactose, van nature aanwezig in melk, gesplitst tot glucose en galactose. Hierdoor is er van nature een hogere zoetkracht, zonder dat er suiker of zoetstoffen werden toegevoegd.

Koester betrouwbare lokale zuivelvoorziening

Leuven, 10 juni 2022 – Het zijn turbulente tijden voor de zuivelverwerkers: onverwacht fel stijgende melkprijzen, de oorlog in Oekraïne en herstructureringen in de sector. Daarenboven konden de zuivelbedrijven de prijsstijgingen van grondstoffen, energie, verpakkingen en lonen te langzaam en onvoldoende doorrekenen, wat woog op de bedrijfsresultaten. Hierbij komt nog de onzekerheid over de beschikbaarheid van melk in de toekomst door het Vlaamse stikstofakkoord. Desalniettemin kon de zuivelindustrie het aanbod van zuivelproducten verzekeren en omzet en tewerkstelling stabiel houden. Een lichtpuntje is alvast de toename van investeringen in de zuivelindustrie. “In deze onzekere tijden roep ik iedereen op om onze lokale voorziening van melk te koesteren, we zullen die nog hard nodig hebben“, aldus Renaat Debergh, afgevaardigd bestuurder van de Belgische Confederatie van de Zuivelindustrie.

Lees meer