Inloggen

Hoge Gezondheidsraad bevestigt plaats van melk en zuivelproducten in duurzaam voedingspatroon

Nieuwe aanpak: we eten voedingsmiddelen, geen nutriënten

- dinsdag 01/10/2019

Leuven , 1 oktober 2019 – Op basis van de nieuwste inzichten inzake gezonde voeding en duurzaamheid beveelt de Hoge Gezondheidsraad een verhoging van het verbruik van melk en zuivelproducten aan. Dat blijkt uit het jongste advies van de Raad waarbij niet langer de afzonderlijke nutriënten, maar wel de effecten van voedingsmiddelen centraal staan. “Met de nieuwe aanbevelingen behouden zuivelproducten hun belangrijke plaats binnen een duurzaam voedingspatroon. Melk en zuivelproducten staan expliciet vermeld in de lijst van te verkiezen voedingsmiddelen. Het rapport geeft aan dat de gemiddelde Belg om voeding gerelateerde gezondheidsproblemen te vermijden, zijn verbruik van zuivel beter verhoogt” aldus Renaat Debergh van de Federatie van de Zuivelverwerkers BCZ.

 

 

Belg mag meer melkproducten eten

In haar nieuwe advies raadt De Hoge Gezondheidsraad aan tussen de 250 en 500 ml melk en melkproducten per dag te consumeren. Een té lage melkconsumptie wordt immers als risicofactor geïdentificeerd voor voeding gerelateerde gezondheidsproblemen. Het rapport verwijst naar de Nederlandse Gezondheidsraad die stelt dat de consumptie van zuivel samenhangt met een lager risico op darmkanker en de consumptie van yoghurt met een lager risico op diabetes. “Volgens de meest recente beschikbare gegevens[1] consumeert de Belg gemiddeld 177g melk en zuivelproducten per dag. De aanbevelingen van de Hoge Gezondheidsraad staan met andere woorden gelijk aan een verdubbeling van de huidige consumptie”, concludeert Renaat Debergh.

 

We eten voedingsmiddelen, geen nutriënten

Steeds vaker verschuift de focus van voedingsonderzoek van nutriënten naar voedingsmiddelen. “Niet onlogisch”, stelt Debergh. “We eten immers geen afzonderlijke nutriënten, maar wel voedingsmiddelen: we consumeren geen calcium, maar drinken melk. Als Federatie van Zuivelverwerkers zijn wij erg tevreden met de focus van de Hoge Gezondheidsraad op voedingsmiddelen.  De gezondheidseffecten van voedingsmiddelen als geheel blijken vaak verschillend te zijn van die van de nutriënten die ze bevatten. Zo is wetenschappelijk bevestigd dat het gezondheidseffect van kaas beter is dan de afzonderlijke nutriënten doen vermoeden[2].”

De verschuiving van de wetenschappelijke aandacht naar voedingsmiddelen in hun geheel heeft ook nog andere gevolgen. Zo stelt de Hoge Gezondheidsraad in haar advies: “Bevindingen uit onderzoek naar effecten van melk en melkproducten op gezondheid kunnen dus niet zomaar doorgetrokken worden naar […] plantaardige dranken. Daarom wordt geen van deze alternatieven gelijkgesteld aan melk voor wat betreft effecten op gezondheid.” Plantaardige dranken vereisen dus meer studie, aldus de Hoge Gezondheidsraad.

 

Zuivel als deel van duurzaam voedingspatroon

“Dat duurzaamheidsaspecten mee worden genomen bij de opstelling van deze aanbevelingen is een goede zaak”, aldus Debergh. De Hoge Gezondheidsraad besteedt daarmee terecht aandacht aan een belangrijk nieuw maatschappelijk thema. BCZ wenst daarbij te onderstrepen dat het belangrijk is om alle aspecten in het duurzaamheidsdebat mee te nemen. Duurzame voeding betekent niet enkel klimaatvriendelijke voeding, maar ook gezond, betaalbaar en passend binnen het huidig cultureel kader (FAO, 2010). Dat zuivel haar plaats heeft in een duurzaam voedingspatroon wordt niet alleen door het huidige advies van de Hoge Gezondheidsraad gesteld, maar eveneens bevestigd door tal van studies[3][4]. Deze stellen dat zuivelproducten schrappen uit je voedingspatroon uiteindelijk weinig tot geen verbetering biedt op vlak van duurzaamheid. De reden is dat zuivel een even klimaat-efficiënte bron van nuttige voedingsstoffen is als het voedingspakket dat nodig is om de vervanging te compenseren. Zuivel past dus in het gezonde en duurzame voedingspatroon dat we nodig hebben om de klimaatopwarming tot 2°C te beperken in 2030.

 

(Einde persbericht)

*   *   *

Over BCZ

De Belgische Confederatie van de Zuivelindustrie vertegenwoordigt de zuivelindustrie in België. BCZ is zeer representatief : de leden van BCZ zijn goed voor 98 % van de melkophaling en voor ruim 95 % van de omzet van de zuivelindustrie. BCZ neemt deel aan het maatschappelijk debat over onderwerpen waar melk en zuivelproducten aan de orde zijn en zet sterk in op een verdere verduurzaming van de hele zuivelsector.

 

Voor meer informatie of een interview, kunt u contact opnemen met

Renaat Debergh, afgevaardigd bestuurder en woordvoerder

Mobiel: 0476/42.00.06

 

 

[1] Voedselconsumptiepeiling 2014

[2] De Goede, Geleijnse et al. “Effect of cheese consumption on blood lipids: a systemic review and meta-analysis of randomized controlled trials.” 2015

[3] WWF-studie “Eating for 2 degrees (2017)

[4] Optimeal berekeningstool, Blonk (2015)

 

Bijlage: overzichtstabel (Bron: Hoge Gezondheidsraad – Voedingsaanbevelingen voor de Belgische volwassen bevolking met een focus op voedingsmiddelen (2019); tabel 7)