Inloggen

Nieuw voedingsmodel voor Vlaanderen bevestigt : zuivel past in een gezond en duurzaam voedingspatroon

- dinsdag 19/09/2017

Melk en zuivelproducten passen in een gezond en duurzaam voedingspatroon. Zo blijkt uit de nieuwe Vlaamse voedingsdriehoek, die zowel rekening houdt met de gezondheidsaspecten als met de ecologische impact van voedingsmiddelen. Ondanks een vereenvoudiging van het model werden toch alle zuivelgroepen expliciet opgenomen. Dit beklemtoont dat de consument, naargelang zijn individuele voedingsbehoefte, kan kiezen uit een veelzijdig aanbod van zuivel.

“Uiteraard zijn wij tevreden dat het nieuwe voedingsmodel de plaats van melk en zuivelproducten in een gezond en duurzaam voedingspatroon bekrachtigt”, stelt Renaat Debergh, Afgevaardigd Bestuurder BCZ. “Wat de toelichtende teksten betreft hebben we wel de nodige vragen bij de wetenschappelijke onderbouwing. Enerzijds sluit deze te weinig aan bij de wetenschappelijke adviezen van de Hoge Gezondheidsraad. Anderzijds kan het voedingsdebat niet verengd worden tot de ongenuanceerde boodschap “ Eet meer plantaardig en minder dierlijk ”. Recent onderzoek wijst uit dat zuivelproducten er wel in slagen gezondheid en duurzaamheid te combineren.”

 

Natuurlijke mix aan essentiële nutriënten

Melk en zuivelproducten brengen van nature een grote hoeveelheid van essentiële voedingsstoffen aan in verhouding tot hun energiewaarde. Zo bevatten ze onder meer calcium, hoogwaardige eiwitten, kalium, fosfor, zink en vitaminen (vooral B2 & B12). Ze worden wereldwijd aanbevolen door onafhankelijke gezondheidsinstanties. Op basis van deze nutritionele voordelen alsook de gezondheids- en duurzaamheidseffecten werden melk en melkproducten in het lichtgroene gedeelte van het nieuwe voedingsmodel opgenomen. Dit bevestigt dat ze passen in een evenwichtige en gezonde voeding. Het vervangen van melk en zuivelproducten is niet evident. De nieuwe voedingsdriehoek stelt duidelijk dat plantaardige dranken op basis van noten, granen en zaden geen vervangers zijn van melk. Veel consumenten zijn zich daar niet van bewust.

 

Goede verhouding tussen voedingswaarde en milieu-impact

Ook op ecologisch vlak scoren melk en zuivelproducten goed. Ze bieden een veelheid aan nutriënten aan in verhouding tot hun ecologische voetafdruk. Recent onderzoek geeft aan dat, indien de nutritionele waarde optimaal wordt gehouden, de vervanging van zuivel nauwelijks tot geen voordelen oplevert voor het milieu[1]. Dit verantwoordt verder hun plaats in het lichtgroene gedeelte van het nieuwe voedingsmodel.

 

Huidige zuivelconsumptie is ondermaats

De Voedselconsumptiepeiling 2014[2] toont aan dat de gemiddelde Belg te weinig melk en melkproducten consumeert in vergelijking met de algemene aanbevelingen. Amper 2% van de Belgische bevolking consumeert voldoende melk of melkproducten (met uitzondering van kaas) of calciumverrijkte sojaproducten. Deze onderconsumptie blijkt niet zonder gevolgen voor de voedingsstoffeninname. De gemiddelde calciuminname voor zowel mannen als vrouwen voor alle leeftijdsgroepen ligt ruim onder de dagelijkse aanbeveling. Melk en melkproducten zijn dé leverancier bij uitstek van goed opneembaar calcium. Om alle benodigde calcium uit groenten te halen, moet je er behoorlijk veel van eten. Om alleen nog maar dezelfde hoeveelheid calcium uit één glas melk (150 ml) of één potje yoghurt (125 g) binnen te krijgen moet je al bijvoorbeeld ongeveer 250 g broccoli of bijna een halve kilo andere groenten eten. Dat is op dagelijkse basis niet haalbaar.

 

Geniet van boter maar met mate

Ook vetten passen, in de aanbevolen hoeveelheden, in een gezond en evenwichtig voedingspatroon. Zij leveren niet alleen energie, maar zijn eveneens een bron van vetzuren en vitaminen. Boter levert een nutritionele bijdrage (o.a. vitamine A & D). Boter heeft onterecht reeds lange tijd een minder goed imago gehad. Recent wetenschappelijk onderzoek herstelt boter in zijn waarde. Het spreekt voor zich dat boter, net als alle vetten, met mate moet gebruikt worden. Boter werd daarom opgenomen in het oranje deel van het nieuwe voedingsmodel.

 

Wetenschappelijke onderbouwing gewenst

De toelichtende tekst bij het nieuwe model wekt de indruk van een vooringenomenheid tegen dierlijke producten. Wetenschappelijke objectiviteit is nochtans van cruciaal belang bij het opstellen van voedingsaanbevelingen voor het grote publiek. Bovendien is er een veel groter onderscheid tussen dierlijke producten onderling op het vlak van gezondheid en duurzaamheid dan de toelichting doet uitschijnen. Zo toont recent onderzoek aan dat zuivelproducten er in slagen gezondheid en duurzaamheid te combineren.

 

 

(Einde persbericht)

Zie ook de ondersteunende nota bij dit persbericht op onze website.

 

Voor meer informatie of een interview, kunt u contact opnemen met :

Renaat Debergh, woordvoerder BCZ, tel: 0476/42.00.06

 

[1] Optimeal®onderzoek van 2015 door Blonk Consultants

[2] Voedselconsumptiepeiling 2014, Rapport 4, Hoofdstuk “De consumptie van voedingsmiddelen en inname van voedingstoffen”, onderdeel “Melkproducten en calciumverrijkte sojaproducten”