Inloggen

Superheffing in laatste quotumcampagne niet meer te vermijden

Leuven - maandag 06/10/2014

Nu het melkquotum over de eerste 5 maanden met 4,3 % overschreden is en met de eerste indicaties over onverminderde leveringen in september is een superheffing in de laatste quotumcampagne onvermijdbaar, waarschuwt BCZ, de Belgische Confederatie van de Zuivelindustrie.

De beschikbaarheid over veel en goedkoop ruwvoeder en de lage prijzen voor reforme koeien maken dat melkleveraars nog niet afremmen. De dalende zuivelmarkt , die een forse klap gekregen heeft na het Russisch invoerverbod , zit nog niet verrekend in de uitbetaalde melkprijs. In tegenstelling tot de vorige quotumcampagne, waar de goede melkprijs aanzienlijk hoger uitkwam dan het superheffingsbedrag dreigt het verschil tussen melkprijs en superheffing te verschrompelen. Melkleveraars moeten zich dat goed realiseren.

 

Het is zinloos om te blijven dromen van een wonder waarmee superheffing zou kunnen vermeden worden”, stelt Renaat Debergh, afgevaardigd bestuurder van BCZ. BCZ raadt haar leden ten stelligste aan om bij zware quotumoverschrijders de superheffing met onmiddellijke ingang in te houden als maatregel van risicobeheer. Deze waarschuwing komt er 3 maanden vroeger dan in de vorige campagne.

 

Verschil tussen melkprijs en superheffingsboete wordt in komende maanden veel kleiner

De melkleveringen zijn in de periode april –augustus 2014 fors gestegen tegenover 2013 : de plus bedraagt maar liefst 6% . Dit vertaalt zich in een quotumoverschrijding van 4,3% , terwijl we vorig jaar zelfde periode nog ruim 1% beneden quotum uitkwamen. Met kwaliteitsvol ruwvoeder in overvloed , dalende krachtvoederprijzen en een kwakkelende rundveemarkt zijn veel leveraars geneigd om de hoge productie aan te houden. Het is evenwel belangrijk dat in het kader van risicobeheer alle partijen in de zuivelketen zich een idee vormen van de ernst van de huidige situatie en vertrekken van realistische verwachtingen voor de resterende maanden van het superheffingsjaar.

 

Superheffing is daarbij onvermijdbaar geworden. De grote cumulatieve overschrijding is niet meer weg te werken. Tegelijkertijd zal het effect van het Russisch embargo , dat aanzienlijke dalingen van de prijsnoteringen voor kaas, melkpoeder en boter teweegbracht zich steeds meer laten voelen in de uitbetaalde melkprijs. Waar de goede melkprijs vorig jaar nog toeliet om een bonus bovenop de superheffing te realiseren waarmee een groot deel van de variabele productiekosten kon gedekt worden, zal dat nu niet meer het geval zijn. Het verschil tussen melkprijs en superheffing zal helaas veel kleiner uitvallen. Het is best om hier op voorhand rekening mee te houden.

 

BCZ raadt haar leden aan om zich in te dekken voor risico’s

Gezien de ernst van de situatie raadt BCZ haar leden daarom 3 maanden vroeger dan vorig jaar aan om met onmiddellijke ingang de superheffing in te houden bij zware quotumoverschrijders en dit als maatregel van risicobeheer “ aldus Renaat Debergh, afgevaardigd bestuurder van BCZ. De EU heeft immers de verantwoordelijkheid voor het innen van de superheffing op de zuivelindustrie afgewenteld. Wanneer een melkleveraar zijn boete niet kan betalen, draait de zuivelindustrie daar voor op. Zware overschrijders zijn melkleveraars die hun quotum met 20 % of meer overschrijden.