Inloggen

Zuivelindustrie presenteert goede jaarcijfers

Export, omzet en duurzaamheid gaan er op vooruit

Court-St-Etienne - vrijdag 13/06/2014

De zuivelindustrie kan over 2013 goede cijfers voorleggen. Omzet en uitvoer stegen, de investeringen bleven op een hoog peil en de werkgelegenheid bleef nagenoeg stabiel.

Het anticiperen op het tijdperk zonder melkquota brengt een nieuwe dynamiek teweeg. De goede internationale zuivelmarkt kon de zuivelindustrie vertalen in een sterk gestegen melkprijs aan de boer. De druk op de prijzen van consumentenproducten op de interne markt blijft wegen op de rendabiliteit van de zuivelindustrie.

 

De zuivelindustrie scoort ook op het vlak van duurzaamheid. De CO2-uitstoot van de zuivelverwerkers daalde op 7 jaar tijd met 23 % per ton eindproduct. Ook het afval kon met ruim één vierde verminderd worden. Het watergebruik daalde minder sterk. De zuivelindustrie onderzoekt pistes om maximaal water te hergebruiken.

 

Goede jaarcijfers voor 2013 : zowel economisch …
De Belgische Confederatie van de Zuivelindustrie (BCZ) kon met goede cijfers uitpakken op haar jaarvergadering. De omzet van de zuivelindustrie steeg over 2013 met 7,5 % naar 4,7 miljard euro. Maar liefst 61 % van deze omzet wordt uitgevoerd. De uitvoer nam met 9,6 % toe. De investeringen kenden een lichte terugval maar blijven historisch gezien op een hoog peil. De zuivelindustrie maakt zich klaar voor de periode zonder melkquota. Vanaf 1 april 2015 vallen de Europese melkquota weg. Dit biedt groeiperspectieven voor een aantal landen. België behoort bij de koplopers van de groeilanden en zag de melkproductie sedert 2006 met 13 % of 400 miljoen liter toenemen. Over de komende 10 jaar kan de melkproductie met 500 tot 660 miljoen liter stijgen. De zuivelindustrie zal tegen eind 2017 reeds 500 miljoen liter extra kunnen verwerken. Daartoe zijn de komende 3 jaar nog heel wat investeringen gepland.

In 2013 kon de zuivelindustrie aan de boer een melkprijs uitbetalen van 39,4 euro/100 liter. Dat is 26 % meer dan in 2012.

 

 

…….. als op het vlak van duurzaamheid
Jaarlijks vraagt BCZ bij haar leden de resultaten op inzake duurzaamheid. Over de periode 2005-12 is de uitstoot van CO2 per ton eindproduct in de zuivelindustrie met 23 % gedaald. Het totaal afval kende een daling met 26 %, het restafval met 51 % per ton eindproduct. Omwille van voedselveiligheid en omwille van verschuivingen binnen het productassortiment daalt het watergebruik minder sterk. De zuivelindustrie onderzoekt pistes om maximaal water te hergebruiken.

 

Europa zal moeten bijdragen aan de invulling van de wereldwijde vraag naar melk
De vraag naar zuivelproducten zal in de komende jaren verder stijgen, maar vooral buiten de EU en in regio’s die nu reeds deficitair zijn in melk. De huidige exportregio’s zullen extra melk moeten produceren om aan deze vraag tegemoet te komen. Daarbij is ook een rol weggelegd voor de EU en voor België”, aldus Kevin Bellamy, senior zuivelexpert bij Rabobank en gastspreker op de jaarvergadering van BCZ.

 

Kerncijfers zuivelindustrie 2013

 

 

De Belgische zuivelindustrie
De zuivelindustrie realiseerde in 2013 een omzet van 4,7 miljard euro. Hiervan wordt zo’n 61 %, namelijk 2,9 miljard euro, uitgevoerd. De zuivelindustrie levert rechtstreeks werk aan 5.700 personen. Bovendien zijn 8.500 melkveehouders voor hun inkomen sterk afhankelijk van de prestaties van de zuivelindustrie.