Inloggen

Vernieuwde, digitale Duurzaamheidsmonitor-Melkveehouderij

In de vernieuwde Duurzaamheidsmonitor in Vlaanderen worden alle data samengebracht en verwerkt om de verduurzaming van de ganse Vlaamse zuivelsector te stimuleren en valoriseren. Met steun van de Vlaamse Overheid zullen meer dan 70 duurzaamheidsinitiatieven op een frequente, kwantitatieve en geborgde manier verzameld worden, deels via automatisch verkregen data. Via een dashboard op in de DigiMilk-applicatie krijgt de melkveehouder een mooi overzicht van zijn eigen gegevens, kan ze actualiseren én zichzelf vergelijken met het sectorgemiddelde. Daarnaast kunnen deze gegevens ook ter beschikking gesteld worden aan andere partijen, op voorwaarde dat de melkveehouder hiervoor zijn toestemming geeft via het datadeelplatform DjustConnect. Op deze manier kunnen steeds de meest recente duurzaamheidsinspanningen worden aangetoond.

Vernieuwde, digitale Duurzaamheidsmonitor-Melkveehouderij

De verduurzaming van de zuivelsector is een speerpunt van MilkBE. Het duurzaamheidsprogramma, de “Duurzaamheidsmonitor” genaamd, werd sinds 2014 uitgerold over de hele zuivelketen, van melkveehouder tot transporteur en melkverwerker. De Duurzaamheidsmonitor inventariseert de duurzaamheidsinitiatieven in alle schakels van de keten. Zo worden deze niet alleen in kaart gebracht, maar kan via benchmarking en sensibilisering veder ingezet worden op verduurzaming. Daarnaast toont de sector, met feiten en cijfers, dat ze haar maatschappelijke verantwoordelijkheid opneemt en haar steentje bijdraagt aan oplossingen voor de klimaatproblematiek.

 

Deze versie kreeg een grondige upgrade en werd gedigitaliseerd met steun van de Vlaamse Overheid, in samenwerking met MCC-Vlaanderen. De vernieuwde Duurzaamheidsmonitor geeft een overzicht van meer dan 70 duurzaamheidsinitiatieven die op een frequente, kwantitatieve en geborgde manier verzameld worden. Via automatisch verkregen data, die reeds in bestaande databanken te vinden zijn, zal dit uiterst efficiënt gebeuren.

 

In de Duurzaamheidsmonitor worden alle data samengebracht en verwerkt om de verduurzaming van de ganse Vlaamse zuivelsector te stimuleren en valoriseren. Via een dashboard krijgt de melkveehouder een mooi overzicht van zijn eigen gegevens, kan ze actualiseren én zichzelf vergelijken met het sectorgemiddelde. Daarnaast kunnen deze gegevens ook ter beschikking gesteld worden aan andere partijen, op voorwaarde dat de melkveehouder hiervoor zijn toestemming geeft. Op deze manier kunnen steeds de meest recente duurzaamheidsinspanningen worden aangetoond.

 

Meer info via MilkBE

of in onderstaande brochures voor:

 

Duurzaamheidsmonitor voor melkveehouders raadpleegbaar via DigiMilk

De vernieuwde Duurzaamheidsmonitor maakt deel uit van de gloednieuwe online applicatie DigiMilk, beheerd door MCC-Vlaanderen. DigiMilk geeft een overzicht van de meer dan 70 mogelijke duurzaamheidsinitiatieven. Deze tool voorziet de gemeenschappelijke en generieke basis, met uniforme berekeningswijze en methodiek van deze criteria voor alle melkveehouders. Via het dashboard kan de melkveehouder deze overzichtelijk consulteren, actualiseren en vergelijken met het sectorgemiddelde.

 

Naar DigiMilk

 

 

 

 

 

De Duurzaamheidsmonitor werd ontwikkeld met steun van de Vlaamse Overheid.

overheid