Inloggen

Wat is de duurzaamheidsmonitor?

Wat is de duurzaamheidsmonitor?

Om de duurzaamheidsinspanningen van de zuivel- sector in kaart te brengen en de melkveehouders te sensibiliseren rond duurzaamheid, vindt er al sinds 2012 overleg plaats tussen de  landbouworganisaties en de zuivelindustrie. Naar aanleiding hiervan werd in 2014 het sectorbrede duurzaamheidsprogramma over de hele zuivelketen in België uitgerold. Bovenop het monitoren van deze inspanningen, krijgen alle betrokkenen ook een benchmark waardoor ze aangemoedigd worden om nog meer vooruitgang te boeken.

Lees meer