Duurzaamheid

Artikels in de kijker

Duurzaamheid
23.11.2023
Artikel

Koolstofvoetafdruk van Belgische melk daalt met 30 % op 20 jaar tijd

De koolstofvoetafdruk van Belgische melk daalt volgens onderzoek van de KU Leuven. In 20 jaar tijd reduceerde de melkveehouderij de koolstofvoetafdruk van melk met 30%. In 2000 was dit gemiddeld nog 1,32 kg CO2-equivalenten per liter rauwe melk die de boerderij verlaat, ten opzichte van 0,93 kg CO2-equivalenten in 2019. De dalende emissies zijn het resultaat van een beter bedrijfsmanagement en betere samenstelling van het veevoeder.
Duurzaamheid
23.11.2023
Artikel

Grasland kan evenveel koolstof opslaan als bos!

Weilanden zijn belangrijke ecosystemen en een vorm van landgebruik die een reeks nuttige producten oplevert. Omdat gras niet eetbaar is voor de mens, kan vee het gras verwerken en omzetten in nuttige producten en middelen (zoals melk en vlees) of in zeer belangrijke ecosysteemdiensten (biodiversiteit, bevoorrading van zuiver water, overstromingspreventie en koolstofvastlegging).

Publicaties

EMF Factbook 2023 zuivelindustrie

Openen

EMF Factbook 2022 Carbon farming

Openen

EMF factbook 2020 Dierenwelzijn

Openen

EMF Factbook 2019 Gezond voedingspatroon

Openen

Factbook - filière lait, partenaire du développement durable

Openen

In beeld: verduurzaming bij zuivelverwerkers

Artikels

Duurzaamheid
05.03.2024
Persbericht

Belgische zuivelbedrijven engageren zich om zuivelketen verder te verduurzamen

De Belgische zuivelverwerkende bedrijven nemen sectorale engagementen in kader van het nieuwe Duurzaamheidscharter van MilkBE. Naast de verduurzaming in hun eigen vestigingen, willen de zuivelverwerkers ook de melkveehouders verder ondersteunen in hun duurzaamheidsverhaal. Dit kan op verschillende manieren, gaande van de uitbetaling van duurzaamheidspremies, of introductie van duurzaamheidsprogramma’s tot de ondersteuning van specifieke maatregelen. Daarnaast zullen BCZ en haar leden ook actief aan de slag gaan met individuele klimaatscans.
Duurzaamheid
23.11.2023
Artikel

Koolstofvoetafdruk van Belgische melk daalt met 30 % op 20 jaar tijd

De koolstofvoetafdruk van Belgische melk daalt volgens onderzoek van de KU Leuven. In 20 jaar tijd reduceerde de melkveehouderij de koolstofvoetafdruk van melk met 30%. In 2000 was dit gemiddeld nog 1,32 kg CO2-equivalenten per liter rauwe melk die de boerderij verlaat, ten opzichte van 0,93 kg CO2-equivalenten in 2019. De dalende emissies zijn het resultaat van een beter bedrijfsmanagement en betere samenstelling van het veevoeder.
Duurzaamheid
23.11.2023
Artikel

Grasland kan evenveel koolstof opslaan als bos!

Weilanden zijn belangrijke ecosystemen en een vorm van landgebruik die een reeks nuttige producten oplevert. Omdat gras niet eetbaar is voor de mens, kan vee het gras verwerken en omzetten in nuttige producten en middelen (zoals melk en vlees) of in zeer belangrijke ecosysteemdiensten (biodiversiteit, bevoorrading van zuiver water, overstromingspreventie en koolstofvastlegging).
Duurzaamheid
23.11.2023
Artikel

Eet minder en verminder je klimaatafdruk

Onderzoeksdirecteur Nicole Darmon van het Franse Nationaal Instituut voor Landbouwkundig Onderzoek (INRA) bestudeert sinds 2010 hoe we op een duurzame manier kunnen eten. De conclusie is duidelijk: allereerst moeten we minder eten. Daarnaast moeten we onze consumptie van vlees minderen en meer plantaardig eten. Ons gebruik van melk en melkproducten hoeft niet drastisch te veranderen.
Duurzaamheid
23.11.2023
Artikel

Gezond eten op een gezonde planeet

Om steeds meer mensen te voeden en tegelijk het milieu minder te belasten, moeten we overschakelen op meer duurzame voeding. Maar wat betekent dat precies en waarmee moeten we rekening houden? Duurzame voeding begint bij een beperkte ecologische voetafdruk. Maar daar stopt het verhaal nog lang niet. Gezondheid, eetcultuur en prijs spelen eveneens een belangrijke rol voor succes op lange termijn.

Contactpersoon

Jolien

Jolien Willems

Advisor Sustainability & Communication
jolien.willems@bcz-cbl.be