Pers

Contactpersoon

Over BCZ

BCZ is de sectorfederatie van de Belgische zuivelindustrie. De leden van BCZ, de zuivelondernemingen, halen melk op bij de melkveehouder, en/of verwerken die tot lekkere, gezonde en veilige zuivelproducten, met respect voor duurzaamheid. 

BCZ ondersteunt haar leden in uiteenlopende domeinen en fungeert als spreekbuis voor de zuivelindustrie dankzij haar hoge representativiteit (de door BCZ-leden opgehaalde melk vertegenwoordigt meer dan 99% van alle opgehaalde Belgische melk). Daarnaast neemt BCZ op constructieve wijze deel aan het maatschappelijk debat over onderwerpen waar melk en zuivelproducten aan de orde zijn, zoals voedselveiligheid, gezonde voeding en duurzaamheid. 

Meer info
 

Recente persberichten

14.06.2024
Persbericht

Zuivelverwerkers geloven in de toekomst, maar vragen dringend gepast langetermijnbeleid

Met een omzet van 7 miljard euro in 2023 vertegenwoordigt de zuivelindustrie maar liefst 9% van de totale voedingsindustrie, de grootste industriële sector van België. Dit groot economisch belang staat in schril contrast met de lage marges van de zuivelindustrie die in 2022 zelfs tot 1.03 % daalden. Toch pakten zuivelverwerkers het afgelopen jaar de uitdagingen die op hen afkomen aan, en bewezen ze zo volop de kaart van de toekomst te trekken. Maar om de troeven van de lokale duurzame zuivelproductie maximaal te valoriseren, is een lange termijn beleid voor de hele sector noodzakelijk.
Duurzaamheid
05.03.2024
Persbericht

Belgische zuivelbedrijven engageren zich om zuivelketen verder te verduurzamen

De Belgische zuivelverwerkende bedrijven nemen sectorale engagementen in kader van het nieuwe Duurzaamheidscharter van MilkBE. Naast de verduurzaming in hun eigen vestigingen, willen de zuivelverwerkers ook de melkveehouders verder ondersteunen in hun duurzaamheidsverhaal. Dit kan op verschillende manieren, gaande van de uitbetaling van duurzaamheidspremies, of introductie van duurzaamheidsprogramma’s tot de ondersteuning van specifieke maatregelen. Daarnaast zullen BCZ en haar leden ook actief aan de slag gaan met individuele klimaatscans.
Zuivelmarkt
29.01.2024
Persbericht

Agrovoedingssector staat achter landbouwers

BCZ, Belgapom, BFA, BREMA, FEBEV, FENAVIAN, Fresh Trade Belgium, VBT, Vegebe en VIP steunen landbouwers in hun vraag om ademruimte en toekomstperspectief De afgelopen dagen werd in verschillende buurlanden actie gevoerd door landbouwers. Ook in België klinkt het protest steeds luider. De komende week zijn nog veel acties aangekondigd. Met de demonstraties willen de landbouwers de onoverzichtelijke berg regelgeving aan de kaak stellen die de sector de nodige ademruimte en toekomstperspectief ontneemt. De federaties BCZ, Belgapom, BFA, BREMA, FEBEV, FENAVIAN, Fresh Trade Belgium, VBT, Vegebe en VIP steunen als vertegenwoordigers van de agrovoedingssector de noodkreet van de landbouwers.
Gezondheid
09.10.2023
Persbericht

De Belgische zuivelindustrie verminderde toegevoegde suikers met 12%

Door optimalisatie en innovatie behaalde de zuivelindustrie ruimschoots zijn vooropgestelde doelstelling. De Belgische zuivelverwerkende bedrijven reduceerden het gehalte toegevoegde suikers in hun producten tussen 2012 en 2020 met maar liefst 12%. Daarmee behaalde de leden van BCZ, de Belgische Confederatie van de Zuivelindustrie, de vooropgestelde doelstellingen van 8% van het Convenant Evenwichtige voeding ruimschoots.
Zuivelmarkt
09.06.2023
Persbericht

Zuivelindustrie vraagt rechtszekerheid en ontwikkelingsruimte voor zuivelsector

De zuivelindustrie stond in 2022 voor gigantische uitdagingen. Daarbij was het doorrekenen van de sterk gestegen prijzen voor melk  en andere grondstoffen alvast de lastigste uitdaging.  Zo steeg de melkprijs op 1 jaar tijd met 47%. Ook de onzekerheid over de beschikbaarheid van voldoende melk in de toekomst blijft doorwegen. Niettegenstaande het moeilijke ondernemingskader leverden de inspanningen van de zuivelondernemingen mooie maatschappelijke resultaten op: een verdere toename van de tewerkstelling, een gestegen handelsoverschot en een record aan investeringen.

Vragen?