Artikels

14.06.2024
Persbericht

Zuivelverwerkers geloven in de toekomst, maar vragen dringend gepast langetermijnbeleid

Met een omzet van 7 miljard euro in 2023 vertegenwoordigt de zuivelindustrie maar liefst 9% van de totale voedingsindustrie, de grootste industriële sector van België. Dit groot economisch belang staat in schril contrast met de lage marges van de zuivelindustrie die in 2022 zelfs tot 1.03 % daalden. Toch pakten zuivelverwerkers het afgelopen jaar de uitdagingen die op hen afkomen aan, en bewezen ze zo volop de kaart van de toekomst te trekken. Maar om de troeven van de lokale duurzame zuivelproductie maximaal te valoriseren, is een lange termijn beleid voor de hele sector noodzakelijk.
Duurzaamheid
05.03.2024
Persbericht

Belgische zuivelbedrijven engageren zich om zuivelketen verder te verduurzamen

De Belgische zuivelverwerkende bedrijven nemen sectorale engagementen in kader van het nieuwe Duurzaamheidscharter van MilkBE. Naast de verduurzaming in hun eigen vestigingen, willen de zuivelverwerkers ook de melkveehouders verder ondersteunen in hun duurzaamheidsverhaal. Dit kan op verschillende manieren, gaande van de uitbetaling van duurzaamheidspremies, of introductie van duurzaamheidsprogramma’s tot de ondersteuning van specifieke maatregelen. Daarnaast zullen BCZ en haar leden ook actief aan de slag gaan met individuele klimaatscans.
Zuivelmarkt
29.01.2024
Persbericht

Agrovoedingssector staat achter landbouwers

BCZ, Belgapom, BFA, BREMA, FEBEV, FENAVIAN, Fresh Trade Belgium, VBT, Vegebe en VIP steunen landbouwers in hun vraag om ademruimte en toekomstperspectief De afgelopen dagen werd in verschillende buurlanden actie gevoerd door landbouwers. Ook in België klinkt het protest steeds luider. De komende week zijn nog veel acties aangekondigd. Met de demonstraties willen de landbouwers de onoverzichtelijke berg regelgeving aan de kaak stellen die de sector de nodige ademruimte en toekomstperspectief ontneemt. De federaties BCZ, Belgapom, BFA, BREMA, FEBEV, FENAVIAN, Fresh Trade Belgium, VBT, Vegebe en VIP steunen als vertegenwoordigers van de agrovoedingssector de noodkreet van de landbouwers.
Gezondheid
09.10.2023
Persbericht

De Belgische zuivelindustrie verminderde toegevoegde suikers met 12%

Door optimalisatie en innovatie behaalde de zuivelindustrie ruimschoots zijn vooropgestelde doelstelling. De Belgische zuivelverwerkende bedrijven reduceerden het gehalte toegevoegde suikers in hun producten tussen 2012 en 2020 met maar liefst 12%. Daarmee behaalde de leden van BCZ, de Belgische Confederatie van de Zuivelindustrie, de vooropgestelde doelstellingen van 8% van het Convenant Evenwichtige voeding ruimschoots.
Zuivelmarkt
09.06.2023
Persbericht

Zuivelindustrie vraagt rechtszekerheid en ontwikkelingsruimte voor zuivelsector

De zuivelindustrie stond in 2022 voor gigantische uitdagingen. Daarbij was het doorrekenen van de sterk gestegen prijzen voor melk  en andere grondstoffen alvast de lastigste uitdaging.  Zo steeg de melkprijs op 1 jaar tijd met 47%. Ook de onzekerheid over de beschikbaarheid van voldoende melk in de toekomst blijft doorwegen. Niettegenstaande het moeilijke ondernemingskader leverden de inspanningen van de zuivelondernemingen mooie maatschappelijke resultaten op: een verdere toename van de tewerkstelling, een gestegen handelsoverschot en een record aan investeringen.

09.06.2023
Persbericht

Renaat Debergh geeft na 35 jaar aan het hoofd van de Belgische Zuivelfederatie de fakkel door aan Lien Callewaert

Na 35 jaar geeft Renaat Debergh, afgevaardigd bestuurder van de Belgische Confederatie van de Zuivelindustrie (BCZ), de fakkel door aan Lien Callewaert. “Renaat Debergh heeft de Belgische Zuivelindustrie op de kaart gezet en heeft onze federatie uitgebouwd tot een professionele speler in de zuivelketen met goede contacten met de voornaamste stakeholders. We zijn hem daar zeer erkentelijk voor” , zegt Catherine Pycke, voorzitter van BCZ.

Zuivelmarkt
02.03.2023
Persbericht

Agrovoedingssector staat resoluut achter landbouwers

BCZ, BFA, FEBEV en FENAVIAN onderschrijven boodschap van de landbouwsector aan het Vlaams beleid. De agrovoedingssector, vertegenwoordigd door sectorfederaties BCZ (Belgische Confederatie van de Zuivelindustrie), BFA (Belgian Feed Association), FEBEV (Federatie van het Belgisch Vlees) en FENAVIAN (Federatie van de Verwerking van Vlees en andere eiwitten), steunt de Vlaamse landbouwers. De organisaties onderschrijven hun boodschap aan het Vlaamse beleid: zorg voor een goed stikstofakkoord, keur het GLB onmiddellijk goed en geef lokale voedselproductie een toekomst.
Zuivelmarkt
10.06.2022
Persbericht

Koester betrouwbare lokale zuivelvoorziening

Turbulente tijden voor zuivelindustrie Het zijn turbulente tijden voor de zuivelverwerkers: onverwacht fel stijgende melkprijzen, de oorlog in Oekraïne en herstructureringen in de sector. Daarenboven konden de zuivelbedrijven de prijsstijgingen van grondstoffen, energie, verpakkingen en lonen te langzaam en onvoldoende doorrekenen, wat woog op de bedrijfsresultaten. Hierbij komt nog de onzekerheid over de beschikbaarheid van melk in de toekomst door het Vlaamse stikstofakkoord. Desalniettemin kon de zuivelindustrie het aanbod van zuivelproducten verzekeren en omzet en tewerkstelling stabiel houden. Een lichtpuntje is alvast de toename van investeringen in de zuivelindustrie. “In deze onzekere tijden roep ik iedereen op om onze lokale voorziening van melk te koesteren, we zullen die nog hard nodig hebben“, aldus Renaat Debergh, afgevaardigd bestuurder van de Belgische Confederatie van de Zuivelindustrie.
Zuivelmarkt
11.06.2021
Persbericht

Zuivelindustrie investeert en bevestigt vertrouwen in de toekomst

Niettegenstaande alle Covid-19 perikelen houdt de zuivelindustrie het investeringsritme aan: in 2020 wordt meer geïnvesteerd dan in 2019.  Hiermee bevestigen de zuivelverwerkers hun vertrouwen in de toekomst. Naast capaciteit en modernisering investeert de zuivelindustrie ook in duurzamere verpakkingen,  hergebruik van water en grotere energie-efficiëntie.

Export
24.12.2020
Persbericht

Zuivelindustrie opgelucht met Brexitakkoord

Welgekomen opsteker voor zuivelsector in deze zware Coronatijden. De zuivelindustrie is opgelucht met het akkoord dat de EU en het VK vandaag hebben bereikt over de Brexit. Met een uitvoer van 300 miljoen euro per jaar is het VK de vierde belangrijkste uitvoerbestemming van de Belgische zuivelindustrie. Daar bovenop komt dat de EU heel veel zuivelproducten uitvoert naar het VK. Bij een no-deal zouden zware heffingen, die konden oplopen tot 70%, de uitvoer aanzienlijk doen dalen.