Agrovoedingssector staat achter landbouwers

29.01.2024

BCZ, Belgapom, BFA, BREMA, FEBEV, FENAVIAN, Fresh Trade Belgium, VBT, Vegebe en VIP steunen landbouwers in hun vraag om ademruimte en toekomstperspectief

 

De afgelopen dagen werd in verschillende buurlanden actie gevoerd door landbouwers. Ook in België klinkt het protest steeds luider.  De komende week zijn nog veel acties aangekondigd. Met de demonstraties willen de landbouwers de onoverzichtelijke berg regelgeving aan de kaak stellen die de sector de nodige ademruimte en toekomstperspectief ontneemt. De federaties BCZ, Belgapom, BFA, BREMA, FEBEV, FENAVIAN, Fresh Trade Belgium, VBT, Vegebe en VIP steunen als vertegenwoordigers van de agrovoedingssector de noodkreet van de landbouwers.

De oproep van de boeren is de oproep van een hele agrovoedingsketen, van riek tot vork. Elke dag opnieuw zorgt onze volledige agrovoedingsketen voor lokale producten die voldoen aan de hoogste kwaliteits- en veiligheidsnormen. De Belgische agrovoedingssector heeft op vlak van duurzaamheid al vele stappen gezet en behoort nu reeds tot de meest duurzame agrovoedingsketen ter wereld. De Belgische agrovoedingsketen is bovendien vastberaden haar weg van verdere verduurzaming te volgen. De diverse schakels in de keten zetten dag in dag uit sterk in op duurzaamheid, in lijn met de nationale en Europese vereisten.

Daarvoor zijn echter de nodige ondersteuning en rechtszekerheid voor investeringen in de landbouwsector nodig. Zonder boeren is er immers geen toekomst voor lokale voedselvoorziening en een lokale agrovoedingssector. Gezien de recente geopolitieke ontwikkelingen weten we echter allemaal hoe belangrijk het is om zelfvoorzienend te zijn, zeker in voeding. Duurzame en kwalitatieve voeding van bij ons verdient meer aandacht. De ketenpartners BCZ, Belgapom, BFA, BREMA, FEBEV, FENAVIAN, Fresh Trade Belgium, VBT, Vegebe en VIP pleiten er alvast voor dat deze troeven niet uit handen worden gegeven, en de meerwaardecreatie in eigen land te houden.

De Agrovoedingsketen is, met zijn 34.325 bedrijven, goed voor zo’n 60 miljard euro omzet. Dit vertaalt zich in 120.000 voltijdse jobs.

BCZ-CBL

De Belgische Confederatie van de Zuivelindustrie vertegenwoordigt de zuivelindustrie in België. BCZ is zeer representatief: de leden van BCZ zijn goed voor 98% van de melkophaling en voor ruim 95% van de omzet van de zuivelindustrie. BCZ neemt deel aan het maatschappelijk debat over onderwerpen waar melk en zuivelproducten aan de orde zijn. BCZ zet sterk in op een verdere verduurzaming van de zuivelsector.

Belgapom – Vegebe – Fresh Trade Belgium

Belgapom, Vegebe en Fresh Trade Belgium zijn drie federaties onder de koepel van Fvp house. Zij vertegenwoordigen respectievelijk de aardappelverwerkende sector en – handel, de groenteverwerkende sector en de import/export van verse groenten en fruit.

BFA

De Belgian Feed Association (BFA) informeert, ondersteunt en adviseert haar leden, de Belgische kern- en diervoederproducenten. BFA streeft samen met haar leden naar de algemene maatschappelijke aanvaarding van een duurzame diervoederproductie. De 133 leden van BFA vertegenwoordigen zo’n 93 % van de nationale productie. Diervoederfabrikanten maken gebruik van hoogwaardige voedermiddelen en herwaarderen jaarlijks rond de 3,5 miljoen ton  nevenstromen van o.a. de voedings- en biobrandstofindustrie die anders op de afvalberg zouden terechtkomen.

FEBEV

De Federatie van het Belgisch Vlees is de nationale beroepsvereniging van slachthuizen en uitsnijderijen in de rood vleessector.  Onze sector vertegenwoordigt meer dan 95% van de slachtingen in de varkens -en rundersector in België.  We vertegenwoordigen de stem van onze leden in regionale en nationale fora.  Meer info kunt u terugvinden op www.febev.be.

Fenavian & BREMA

FENAVIAN is de federatie van de Verwerking van Vlees en Andere Eiwitten. BREMA is de federatie van de bereide maaltijden. Elke dag opnieuw zorgen hier meer dan 8000 werknemers in 250 bedrijven voor kwalitatief hoogstaande voeding van bij ons.

VBT

Het VBT vertegenwoordigt en behartigt, zowel op nationaal als op internationaal vlak, de belangen van de Belgische producentencoöperaties in de sector groenten en fruit. Het VBT telt negen leden. Zij realiseerden in 2021 een globale productomzet van ruim 1,1 miljard euro, met 56% groenten en 35% fruit voor de versmarkt, en 9% industriegroenten. Meer informatie vindt u op https://www.vbt.eu/

VIP

De vereniging van industriële pluimveeslachthuizen groepeert de bedrijven die pluimvee- en konijnenvlees produceren. De leden van onze vereniging realiseren meer dan 90% van de slachtingen van pluimvee en konijnen in België. VIP is de spreekbuis van de aangesloten leden en vertegenwoordigt hen in diverse organen en overlegstructuren

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Lien Callewaert, Directeur van BCZ, 0476/96.87.07
Michael Gore, Afgevaardigd bestuurder van FEBEV, 0476/52.51.81
Katrien D’hooghe, Managing Director van BFA, 0473/98.00.57
Anneleen Vandewynckel, Directeur Fenavian/Brema, 0474/36.97.58
Luc Vanoirbeek, Algemeen Secretaris VBT, 0477/33.06.35
Christophe Vermeulen, Directeur FVPhouse en CEO Belgapom,0479/52.81.02
Ann Truyen, VIP vzw – vereniging voor Industriële Pluimveeslachterijen, 055/94.99.70

 

social media steun landbouwers

Liesbeth Jordens

secretariaatsmedewerker
Liesbeth.Jordens@bcz-cbl.be