Over BCZ

BCZ is de sectorfederatie van de Belgische zuivelindustrie. De leden van BCZ, de zuivelondernemingen, halen melk op bij de melkveehouder, en/of verwerken die tot lekkere, gezonde en veilige zuivelproducten, met respect voor duurzaamheid. 

BCZ ondersteunt haar leden in uiteenlopende domeinen en fungeert als spreekbuis voor de zuivelindustrie dankzij haar hoge representativiteit (de door BCZ-leden opgehaalde melk vertegenwoordigt meer dan 99% van alle opgehaalde Belgische melk). Daarnaast neemt BCZ op constructieve wijze deel aan het maatschappelijk debat over onderwerpen waar melk en zuivelproducten aan de orde zijn, zoals voedselveiligheid, gezonde voeding en duurzaamheid. 

Daarnaast is BCZ ook lid van MilkBE, de brancheorganisatie van de zuivelsector. Samen met drie landbouworganisaties van het Agrofront (Boerenbond, ABS en FWA) richtte BCZ deze brancheorganisatie op. MilkBE is actief op terreinen waar de samenwerking tussen de schakels in de zuivelketen tot meerwaarde leidt, in het bijzonder op het vlak van kwaliteit en samenstelling van de melk, voedselveiligheid, duurzaamheid in de keten en relaties tussen de producenten en de zuivelindustrie.
Op deze manier worden er samen antwoorden gezocht op maatschappelijke vraagstukken die relevant zijn voor de sector.