Gezondheid

Artikels in de kijker

Gezondheid
31.08.2023
Artikel

We eten geen nutriënten, maar voedingsmiddelen!

Traditioneel spitst voedingsonderzoek zich toe op de relatie tussen individuele nutriënten (zoals eiwitten, verzadigd vet, calcium,…) en de gezondheid. Echter, steeds vaker verschuift de focus van wetenschappelijk onderzoek naar de gezondheidseffecten van voedingsmiddelen in hun totaliteit. Hoewel de nutritionele samenstelling al een behoorlijke indicatie geeft, blijkt deze het gezondheidseffect van een voedingsmiddel toch niet helemaal te voorspellen.
Gezondheid
23.08.2023
Artikel

15% minder toegevoegde suikers: doelstelling ruimschoots gehaald!

Tussen 2012 en 2020 zette de zuivelindustrie zichzelf een reductiedoelstelling van 8% in toegevoegde suikers voorop binnen het “Convenant Evenwichtige Voeding”, dat destijds afgesloten werd tussen de Federale Overheid, Fevia en Comeos. Deze doelstelling werd ruimschoots behaald in 2020 met een reductie van 12%. Maar de zuivelverwerkers bewezen het jaar nadien dat ook zonder formeel engagement er grote stappen gezet worden, met als resultaat een totale vermindering van toegevoegde suikers van 15% (2012-2021). Daarnaast moet benadrukt worden dat het grootste deel van het betrokken gamma gewoonweg geen toegevoegde suikers bevat (GFK, 2021).

Artikels

Gezondheid
17.06.2024
Artikel

Nieuwe studie onthult risico op nutritionele tekorten voor veel plantaardige voedingspatronen

Een voedingspatroon kan pas duurzaam zijn als het ook gezond is. Een recente studie onderzocht hoe de overstap naar milieubeschermende voedingspatronen de inname van essentiële micronutriënten beïnvloedt. De studie benadrukt de noodzaak van zorgvuldig gekozen voedingspatronen om zowel gezondheids- als milieudoelen te bereiken.
Duurzaamheid
23.11.2023
Artikel

Eet minder en verminder je klimaatafdruk

Onderzoeksdirecteur Nicole Darmon van het Franse Nationaal Instituut voor Landbouwkundig Onderzoek (INRA) bestudeert sinds 2010 hoe we op een duurzame manier kunnen eten. De conclusie is duidelijk: allereerst moeten we minder eten. Daarnaast moeten we onze consumptie van vlees minderen en meer plantaardig eten. Ons gebruik van melk en melkproducten hoeft niet drastisch te veranderen.
Duurzaamheid
23.11.2023
Artikel

Gezond eten op een gezonde planeet

Om steeds meer mensen te voeden en tegelijk het milieu minder te belasten, moeten we overschakelen op meer duurzame voeding. Maar wat betekent dat precies en waarmee moeten we rekening houden? Duurzame voeding begint bij een beperkte ecologische voetafdruk. Maar daar stopt het verhaal nog lang niet. Gezondheid, eetcultuur en prijs spelen eveneens een belangrijke rol voor succes op lange termijn.
Gezondheid
09.10.2023
Persbericht

De Belgische zuivelindustrie verminderde toegevoegde suikers met 12%

Door optimalisatie en innovatie behaalde de zuivelindustrie ruimschoots zijn vooropgestelde doelstelling. De Belgische zuivelverwerkende bedrijven reduceerden het gehalte toegevoegde suikers in hun producten tussen 2012 en 2020 met maar liefst 12%. Daarmee behaalde de leden van BCZ, de Belgische Confederatie van de Zuivelindustrie, de vooropgestelde doelstellingen van 8% van het Convenant Evenwichtige voeding ruimschoots.

Contactpersoon

Maura

Maura Geypens

Advisor Food Safety & Health and Nutrition
maura.geypens@bcz-cbl.be