Inloggen

Disclaimer

Beheer van de informatie

De gegevens op onze webpagina's zijn zo zorgvuldig en volledig mogelijk opgesteld. BCZ-CBL kan echter niet de correctheid van de informatie garanderen vermits BCZ-CBL zelf afhankelijk is van de informatie van derden. De gebruiker moet er zich tevens van bewust zijn dat de informatie kan veranderen zonder dat hij daarvan van tevoren op de hoogte wordt gebracht. Deze website en de vermelde gegevens moeten dan ook met de nodige voorzichtigheid worden gehanteerd. Omwille van dit alles kan BCZ-CBL niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade ook veroorzaakt door de inhoud, het gebruik, de links, ... aanwezig op de site.
BCZ-CBL is niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe organisaties waarnaar verwezen wordt.

Auteursrechtelijke bescherming en bronvermelding

Alle teksten en illustraties op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. U kunt ze afdrukken voor privé-gebruik. Een bredere verspreiding kan enkel na toestemming van BCZ-CBL. U kunt citeren op voorwaarde dat u steeds verwijst naar de authentieke bron.  De lay-out en de functionaliteit van deze site zijn auteursrechtelijk beschermd.

Publicatie van officiële teksten

De publicatie van officiële teksten (bv. wetteksten,…) heeft geen officieel karakter. Bij verschillen tussen de elektronische tekst en de gedrukte tekst prevaleert de gedrukte tekst, tenzij anders aangegeven.