Inloggen

Factbook 2021 - Klimaat & energie

Elk jaar publiceert de zuivelsector verschillende artikels rond zuivel & duurzaamheid. Dit jaar draaien ze rond klimaat & energie. Hoe ver staat de zuivelsector? Wat ondernemen de melkveehouders? En welke rol speelt de zuivelsector in het klimaatverhaal? Het zijn allemaal vragen waar dit factbook een antwoord op wil geven. Met feiten en cijfers, met interviews van experten en met voorbeelden uit onderzoek en praktijk – net zoals we dat deden bij de voorgaande edities van het factbook in 2018 en 2019. 

Lees meer

Duurzaamheidsrapport MilkBE 2021

Duurzaamheid is niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. Niet alleen is er het Klimaatakkoord van Parijs om onder de 2°C opwarming te blijven, maar heeft Europa ook een nieuwe groeistrategie, de EU Green Deal, voorgesteld met als doelstellingen om tegen 2050 het eerste klimaatneutrale continent ter wereld te worden. Veel werk aan de winkel dus voor alle sectoren. In dit rapport wordt het sectorbreed duurzaamheidsprogramma van de zuivelsector, de Duurzaamheidsmonitor, toegelicht. Zo worden de inspanningen en verwezenlijkingen van melkveehouder en zuivelsector in kaart gebracht doorheen de jaren en geven we u een laatste stand van zaken in ons verduurzamingsproces. Want het is essentieel om het duurzaamheidsdebat te stoelen op feiten en cijfers. En dat doet de zuivelsector samen, van gras tot glas!

Lees meer

Zuivel past in een gezonde en duurzame voeding

We moeten gezonder en duurzamer eten, daarover is iedereen het eens. Een concrete en praktische vertaling van dit advies vergt de nodige aandacht. Want eenzijdige interpretaties kunnen tot verwarring leiden.

Lees meer