Inloggen

MilkBE

MilkBE is de brancheorganisatie van de zuivelsector. De drie landbouworganisaties van het Agrofront (Boerenbond, ABS en FWA) richtte samen met BCZ deze brancheorganisatie op. MilkBE is actief op terreinen waar de samenwerking tussen de schakels in de zuivelketen tot meerwaarde leidt. In het bijzonder op het vlak van kwaliteit en samenstelling van de melk, voedselveiligheid, duurzaamheid in de keten en relaties tussen de producenten en de zuivelindustrie.
Op deze manier worden er samen antwoorden gezocht op maatschappelijke vraagstukken die relevant zijn voor de sector.

 

Contactpersoon: Astrid Vangerven (Astrid.vangerven@bcz-cbl.be)

 

Voor meer informatie verwijzen we u door naar de website milkbe.org

 

MilkBE