Inloggen

MilkBE

MilkBE is de brancheorganisatie van de zuivelsector. De drie landbouworganisaties van het Agrofront (Boerenbond, ABS en FWA) richtte samen met BCZ deze brancheorganisatie op. MilkBE is actief op terreinen waar de samenwerking tussen de schakels in de zuivelketen tot meerwaarde leidt. In het bijzonder op het vlak van kwaliteit en samenstelling van de melk, voedselveiligheid, duurzaamheid in de keten en relaties tussen de producenten en de zuivelindustrie.
Op deze manier worden er samen antwoorden gezocht op maatschappelijke vraagstukken die relevant zijn voor de sector.

 

Contactpersoon: Astrid Vangerven (Astrid.vangerven@bcz-cbl.be)         

   

MilkBE

MilkBE bericht aan de landbouwpers 

Document: MilkBE bericht aan de landbouwpers 

20 jaar IKM: 20 jaar gegarandeerd kwaliteitsvolle melk en verantwoorde productiemethoden.

Kopers aangesloten bij MilkBE

 

Protocol voor het steunprogramma bij botulisme bij melkkoeien (versie 27/05/2020)

 

Bijlage 1: Botulisme - Vernietigde melk

 

Bijlage 2: Botulisme - Extreme sterfte

 

 

Evenement voor de oprichting van MilkBE 

Persbericht  

Engagementsverklaring   

Programma  

Presentaties   

Foto's