Inloggen

15% minder toegevoegde suikers: doelstelling ruimschoots gehaald!

15% minder toegevoegde suikers: doelstelling ruimschoots gehaald!

De Belgische zuivelverwerkende bedrijven reduceerden het gehalte toegevoegde suikers in hun producten tussen 2012 en 2021 met maar liefst 15%. De BCZ-leden haalden de doelstellingen van het Convenant Evenwichtige Voeding (2012-2020) ruimschoots, met een reductie van 12% in plaats van de vooropgestelde 8%. In 2021 zetten ze de inspanningen verder, waardoor de totale reductie opliep tot 15%. De bedrijven doen het sowieso goed wat betreft de voedingssamenstelling van hun producten: meer dan de helft van het volledige zuivelgamma bevat helemaal geen toegevoegde suikers. Doordat ze talrijke nutriënten bevatten, dragen melk en melkproducten trouwens bij tot een volwaardig voedingspatroon dat de gezondheid bevordert.  Daarnaast blijven zuivelbedrijven zich inzetten voor verdere innovatie en optimalisatie van hun producten. 

Lees meer