Inloggen

Autocontrolegidsen zuivel

BCZ werkte twee autocontrolegidsen uit: de ACS zuivelwerking G002 en de ACS melkophaling G009.

Autocontrolegidsen zuivel

ACS zuivelwerking G002

Het FAVV keurde in juli 2023 versie 4.1. van de autocontrolegids voor de zuivelindustrie (ACS zuivelverwerking G002) goed. Deze ACS-gids zuivelverwerking helpt zuivelverwerkende bedrijven bij het opmaken en het implementeren van een eigen autocontrolesysteem. Een correcte toepassing garandeert de productie van veilige en kwalitatief hoogstaande producten. Daarenboven biedt dit de zuivelbedrijven een financieel voordeel door een vermindering van de FAVV-heffingen met maar liefst 75 %! Daarnaast is het beschikken over een gevalideerd autocontrolesysteem noodzakelijk om naar bepaalde derde landen te kunnen uitvoeren.

BCZ is eigenaar van de ACS zuivelverwerking en heeft een copyright op de gids genomen.

Raadpleeg de inleiding en de inhoudstafel hier.

 

Bent u lid van BCZ? Dan heeft u gratis toegang tot alle delen van de ACS zuivelverwerking via de BCZ-website.
Certificatie-instellingen of andere geïnteresseerden kunnen de elektronische versie van de gids aankopen.

Bij aankoop dient u de onderstaande aanvraagformulieren ingevuld terug te mailen. Hierna ontvangt u een factuur van BCZ. Na betaling hiervan, krijgt u een paswoord toegezonden voor de elektronische versie. 

 

De aankoopprijs voor zuivelbedrijven met minder dan 10 werknemers bedraagt 350 € (excl. 21% BTW). Bedrijven met 10 of meer werknemers betalen 690 € (excl. 21% BTW). 

Vanaf het jaar na aankoop, wordt een jaarlijkse bijdrage aangerekend voor het up to date houden van de ACS-gids. Bedrijven met minder dan 10 werknemers betalen jaarlijks 77 € (excl. 21% BTW). Bedrijven met 10 of meer werknemers betalen jaarlijks 165 € (excl. 21% BTW). Bedrijven die de gids hebben aangekocht, worden schriftelijk op de hoogte gebracht wanneer een nieuwe versie van de gids wordt goedgekeurd.

 

Klik hier voor het aanvraagformulier ACS zuivelverwerking voor zuivelbedrijven.

 

De aankoopprijs voor de certificatie-instellingen of anderen bedraagt steeds 690 € (excl. 21% BTW).

 

Klik hier voor het aanvraagformulier ACS zuivelverwerking voor Certificerings- en keuringsinstellingen (OCI).

 

Klik hier voor het aanvraagformulier ACS zuivelverwerking voor anderen.

ACS Melkophaling G009

De gids “Gids voor de autocontrole van de ophaling, het transport en de ontvangst van rauwe melk”, kortweg “ACS-Melkophaling”, werd gemaakt om de implementatie van een autocontrolesysteem voor de ophaling, het transport en de ontvangst van de rauwe volle en afgeroomde melk van uitsluitend melkkoeien te vergemakkelijken. Deze gids zorgt voor de nodige basiskennis om het autocontrolesysteem in overeenstemming met de wetgeving betreffende de autocontrole, de traceerbaarheid en de meldingsplicht in de voedselketen op punt te stellen. Deze gids is gemakkelijk in te passen in de eigen structuur van elke koper. Het vervoer van de melk kan uitgevoerd worden door een koper met een eigen wagenpark of gebruik makend van een extern transportbedrijf, een ophaler-transporteur die handelt als koper maar de melk rechtstreeks in een ontvangstcentrum aflevert dat niet tot zijn eigendom behoort of een koper met een eigen ontvangstcentrum maar zonder melkverwerking. Voor kleine kopers wordt de melkophaling en het transport opgenomen in een aangepaste versie van de gids ACS-zuivel, voor hoevezuivelaars in de gids hoevezuivel.

 

BCZ is eigenaar van de ACS melkophaling en heeft een copyright op de gids genomen.

 

Raadpleeg de inleiding en de inhoudstafel hier.

 

Bent u lid van BCZ? Dan heeft u gratis toegang tot de ACS Melkophaling via de BCZ-website .
Certificatie-instellingen of andere geïnteresseerden kunnen de elektronische versie van de gids aankopen.

Bij aankoop dient u het onderstaande aanvraagformulier ingevuld terug te mailen naar BCZ. Hierna ontvangt u een factuur van BCZ. Na betaling hiervan, krijgt u een paswoord toegezonden voor de elektronische versie. 

 

De aankoopprijs voor de ACS melkophaling bedraagt 315 € (excl. 21% BTW). Voor eventuele door het FAVV-goedgekeurde updates in de jaren volgend op het initiële goedkeuringsjaar van de ACS-gids zal een maximaal jaarlijks bedrag van 75 € (excl. 21% BTW) worden aangerekend.

 

Klik hier voor het aanvraagformulier voor de ACS Melkophaling voor Certificerings- en keuringsinstellingen (OCI).

 

Klik hier voor het aanvraagformulier voor de ACS Melkophaling voor zuivelbedrijven en anderen.