Inloggen

Over BCZ

Over BCZ

De Belgische Confederatie van de Zuivelindustrie (BCZ) is de beroepsvereniging van de zuivelindustrie in België. De leden van BCZ, de zuivelondernemingen, halen ongeveer 98% van de melk op bij de boer en verwerken die tot lekkere en gezonde zuivelproducten van bij ons met respect voor duurzaamheid. 

 

BCZ behartigt de belangen van de zuivelondernemingen. Daarnaast neemt BCZ op constructieve wijze deel aan het maatschappelijk debat over onderwerpen waar melk en zuivelproducten aan de orde zijn, zoals voedselveiligheid, gezonde voeding en duurzaamheid.

Meer informatie over BCZ

Meer informatie over onze leden

 

 

Daarnaast is BCZ ook lid van MilkBE, de brancheorganisatie van de zuivelsector. Samen met drie landbouworganisaties van het Agrofront (Boerenbond, ABS en FWA) richtte BCZ deze brancheorganisatie op. MilkBE is actief op terreinen waar de samenwerking tussen de schakels in de zuivelketen tot meerwaarde leidt. In het bijzonder op het vlak van kwaliteit en samenstelling van de melk, voedselveiligheid, duurzaamheid in de keten en relaties tussen de producenten en de zuivelindustrie.
Op deze manier worden er samen antwoorden gezocht op maatschappelijke vraagstukken die relevant zijn voor de sector.

 

Meer informatie over MilkBE