Inloggen

Onze missie

BCZ is een beroepsvereniging die de belangen behartigt van haar leden, de zuivelondernemingen in België.

Onze missie

De Belgische Confederatie van de Zuivelindustrie (BCZ) vzw is de beroepsvereniging van de zuivelindustrie in België. De leden van BCZ, de zuivelondernemingen, halen ongeveer 98% van alle melk op bij de boer en verwerken die tot lekkere en gezonde zuivelproducten. BCZ behartigt de belangen van de zuivelondernemingen. Daarnaast neemt BCZ deel aan het maatschappelijk debat over onderwerpen waar melk en zuivelproducten aan de orde zijn, zoals voedselveiligheid, gezonde voeding en duurzaamheid.

 

De BCZ-leden vertegenwoordigen ongeveer 95% van de omzet in de zuivelsector. BCZ is daarmee één van de meest representatieve beroepsverenigingen. De hoge graad van representativiteit maakt van BCZ een interessante gesprekspartner.

 

BCZ heeft als belangrijkste doel het informeren, ondersteunen en adviseren van ondernemingen uit de zuivelindustrie. De dienstverlening aan de leden omvat daarnaast onder meer ook de volgende activiteiten : het organiseren van opleidingen, het opstellen en bijhouden van statistieken, het faciliteren van de autocontrole op het vlak van voedselveiligheid, het organiseren van exportmissies, het uitvoeren van studies, het organiseren van evenementen inzake public relations of gemeenschappelijke publiciteitscampagnes.

 

BCZ werkt samen met de landbouworganisaties van het Agrofront in heel wat sectordossiers zoals duurzaamheid, melkkwaliteit, borging voedselveiligheid, generieke promotie, … . Als lid van FEVIA werkt BCZ actief mee in de werking van de voedingsindustrie. Daarnaast participeert BCZ in de werking van de Europese zuivelfederatie EDA en van de wereldzuivelfederatie IDF. BCZ is actief lid van het European Milk Forum, dat stakeholders informeert over de nutriëntenrijkdom van melk en melkproducten en de rol van zuivelproducten in een gezond en evenwichtig voedingspatroon.